17 april 2024

Schooldirecteur tegen Kamerlid Ferrier: ‘De groepen worden weer groter’

TILBURG | NIEUWS | Update | Groepen van 30 tot 32 leerlingen zullen de komende jaren meer regel dan uitzondering zijn op de basisscholen. Dat is het onvermijdelijke gevolg van de ingrijpende bezuinigingen in het primair onderwijs.

Die waarschuwing gaf Marcel van de Hoven, directeur van basisschool Meander in Tilburg, mee aan het CDA Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. Zij was door Van de Hoven, die ook fractievoorzitter is voor het CDA in de Tilburgse gemeenteraad, uitgenodigd om op zijn school met eigen ogen te aanschouwen hoe het basisonderwijs moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.

De directeur troonde Ferrier mee naar lokalen waar het nu met pakweg 26 leerlingen al hutje mutje is. “En het kan best zijn dat we een aantal groepen volgend jaar toch nog met enkele leerlingen moeten uitbreiden, terwijl die ruimte er eigenlijk niet is”, hield de directeur het Kamerlid voor. Het vergroten van de groepen is een manier om de gevolgen van de bezuinigingen op te vangen.
Directeur Marcel van de Hoven in gesprek met CDA Kamerlid Kathleen Ferrier
En het is niet alleen de fysieke ruimte die tekortschiet. Hoe groter de groep, hoe lastiger het is om elk kind de aandacht te geven die het verdient, aldus Van de Hoven. De zorgen van de schooldirecteur klonken Ferrier niet nieuw in de oren. Ze heeft de afgelopen tijd veel scholen in het land bezocht en hoorde daar vergelijkbare geluiden. Van de Hoven: “In feite wordt de investering in de klassenverkleining van tien jaar geleden ongedaan gemaakt, er komen niet meer maar minder handen voor de klas.”

Mentaliteit
Het
Kamerlid sprak haar bewondering uit voor de betrokkenheid en inzet van de leerkrachten in het onderwijs, maar vroeg er begrip voor dat de overheid nou eenmaal genoodzaakt is om zeer fors  te besparen. “En niet alle kwaliteitsverbetering in het onderwijs kost geld. Het loslaten van de zesjescultuur, het stimuleren van talent, dat is een kwestie van mentaliteit.”
De directeur laat zien hoe vol de klassen nu al zijn.
Ferrier liet zich door Van de Hoven ook bijpraten over hoe Meander vorm geeft aan passend onderwijs. Dat trekt een flinke wissel op de leerkrachten, legde Van de Hoven uit. De school is van plan om de budgetten voor de geïndiceerde leerlingen te bundelen, zodat er een voorziening kan worden gerealiseerd waardoor rugzakkinderen op bepaalde momenten in een eigen groep onderwijs krijgen.

Samenwerkingsverband
Het
Kamerlid vond dat een mooi voorbeeld van een creatieve oplossing, maar Van de Hoven voegde er gelijk aan toe dat het wel een kwetsbare oplossing is. Zodra het aantal zorgleerlingen onder een bepaald aantal zakt, slaat dat de financiële bodem onder deze aanpak uit.

Ferrier is er een groot voorstander van dat de samenwerkingsverbanden een belangrijke rol krijgen in passend onderwijs. “Ze moeten veel meer de ruimte krijgen, ze moeten niet gehinderd worden door regelgeving. Wij kunnen vanuit Den Haag passend onderwijs niet invullen, dat moet in de regio gebeuren.”

Na afloop van het bezoek aan Meander sprak het Kamerlid ook nog met een vertegenwoordiging van de schoolbesturen in het primair onderwijs in Midden-Brabant.

Ontslagen in Hilvarenbeek
Het
bestuur De Oude Vrijheid in Hilvarenbeek (7 basisscholen) ziet zich gedwongen vier leerkrachten te ontslaan. Dat meldt het Brabants Dagblad in haar editie van zaterdag 15 januari. De reden is dat het aantal leerlingen volgens de prognoses zakt naar 1077 in 2015. In 2006 telden scholen nog 1374 leerlingen.Dat betekent dat ook de bekostiging navenant lager wordt. Verder houdt bestuur al rekening met de gevolgen van de bezuinigingen op passend onderwijs. Vorig jaar bedroeg het aantal fte’s bij De Oude Vrijheid 94,9 (bron CFI DUO).

UPDATE 14 juni 2011 | Uit onderzoek in opdracht van adviesorganisatie CPS blijkt dat veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs de gevolgen van de bezuinigingen van Den Haag opvangen door de klassendeler te verhogen. Daardoor hoeven scholen minder personeelsinformatie in te zetten.

Gemiddeld aantal leerlingen per klas, internationaal. Bron OECD Education at a Glance 2010.

Deel dit artikel