15 juli 2024

Leerlingen beter in Engels door tweetalig onderwijs

WAALWIJK | NIEUWS | Leerlingen op het vwo die tweetalig onderwijs (tto) hebben gevolgd zijn beter in Engels dan leerlingen die alleen via de reguliere weg de Engelse taal geleerd hebben.
 
Dat blijkt uit een wetenschappelijke evaluatie van het tto door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het Europees Platform en het Netwerk Tweetalig Onderwijs. Het eerste exemplaar van het rapport werd woensdag 19 januari op het Dr. Mollercollege uitgereikt aan Eugène Bernard, voorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).  Het Mollercollege is een van de vijftien tto-scholen in Brabant.*
 
In heel Nederland zijn er 115 vwo-scholen en 25 havo-scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. Samen goed voor 25.000 leerlingen. Ongeveer 25 vmbo-t scholen bereiden zich voor. Op een school na die tweetalig Duits is, gaat het overal om tweetalig Engels.
 
Tweetalig onderwijs bestaat in Nederland sinds 1989. Het Maaslandcollege in Oss haakte in 1996 als eerste in Brabant aan. Op het tto wordt bij een gedeelte van de niet-talenvakken een andere taal dan de moedertaal als instructie– en communicatietaal gebruikt. Voorbeelden zijn geschiedenis, biologie en wiskunde. Tijdens de tto-lessen en buitenschoolse activiteiten spreken docenten en leerlingen geen Nederlands, maar de vreemde taal. De twee belangrijke doelen die het tto hiermee nastreeft zijn het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie.
 
Scores goed
Volgens de Groningse onderzoekers die het tto op het vwo onderzocht hebben doen de ongeveer 20.000 leerlingen het goed. Dat blijkt uit hun scores voor Engels op het centraal schriftelijk eindexamen en uit de indrukken die docenten en visitatieteams hebben van hun prestaties. Stellen de onderzoekers. En het blijkt uit een vergelijking van gegevens van tto-scholen met niet-ttoscholen.
 

De leerlingen van tto-scholen scoren in klas 3 aanzienlijk hoger op Engelse toetsen dan leerlingen in het reguliere onderwijs in Nederland én in omringende landen. De resultaten die de tto-leerlingen behalen voor de andere vakken wijken overigens niet af van het landelijk gemiddelde. Er zijn geen
negatieve effecten van tweetalig onderwijs gerapporteerd. Een van de meest opvallende
bevindingen van de wetenschappers is dat tto-leerlingen niet alleen een hoger taalvaardigheidniveau halen, maar dat hun taalgebruik authentieker is dan dat van leeftijdgenoten in het reguliere vwo.
 
Basisscholen
Verder hebben de Groningse onderzoekers vastgesteld dat de didactische standaard voor tto-scholen zeer adequaat is en goed wordt toegepast. Ze concluderen dat de scholen kwalitatief hoogwaardig onderwijs leveren en adviseren het systeem te handhaven. Ze noemen het een onderwijsvernieuwing die bewezen heeft te werken. Wel zien ze nog verbeterpunten voor het vreemdetalenonderwijs.
 
Ook in het basisonderwijs is er een grote belangstelling om met (vroeg) vreemdetalenonderwijs te beginnen. Het aantal scholen dat vanaf groep 1 Engels aanbiedt ligt al boven de vijfhonderd. In Oss werken basisschool Sint Nicolaas en het Maasland College nauw samen om een doorlopende leerlijn te creëren.

► Lees hier een verkorte uitgave van het onderzoek

► Lees hier ‘Explosieve groei basisscholen die vreemde taal aanbieden
 
________________________________________________________

*) Tweetalige havo- en vwo-scholen in Brabant:
RSG ’t Rijks (Bergen op Zoom)
Pius X-College (Bladel)
SG Stevensbeek (Boxmeer)
Mencia de Mendoza (Breda)
SG Nassau (Breda)
Cambreur College (Dongen)
Stedelijk College (Eindhoven)
Jan van Brabant (Helmond)
2College Durendael (Oisterwijk)
Maasland College (Oss)
Jan Tinbergen College (Roosendaal)
2College Cobbenhagen (Tilburg)
Beatrix College (Tilburg)
Elde College (Schijndel)
Sondervick College (Veldhoven)
Dr. Mollercollege (Waalwijk)

Deel dit artikel