19 april 2024

Twee zelfstandige scholen in gesprek over aansluiting bij Orion

BLADEL | NIEUWS | De club van Orionscholen in Oost-Brabant is in gesprek met twee scholen die zich bij dit gezelschap willen aansluiten. Omdat er waarschijnlijk één school uit Orion vertrekt zou het aantal op achttien scholen uitkomen.
 
Om welke scholen het gaat wil Toon Voorbraak, tot begin dit jaar voorzitter van Orion en rector van het Pius X College in Bladel, nog niet zeggen zolang het besluit niet definitief is. De verzoeken worden onder meer beoordeeld op de vraag of toetreding een meerwaarde heeft voor de groep als geheel. “Er moet chemie zijn, het moet klikken.” Ook speelt een rol dat de Orion niet te groot mag worden, omdat dat ten koste zou kunnen gaan van de slagvaardigheid.
 
Ruim tien jaar geleden is Orion (Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk) als samenwerkingsverband van zelfstandige scholen voor voortgezet onderwijs opgericht. Dat was vooral ingegeven door het veranderende overheidsbeleid. Aanvankelijk bestond het gezelschap uit  scholen in Zuidoost-Brabant, later sloten de scholen van de federatie in Noordoost-Brabant zich aan.
 
Geen overhead
De zelfstandige schoolleiders hadden er sterk behoefte aan om elkaars kennis en ervaringen te delen, inspiratie op te doen en om efficiënt  te kunnen werken. Dat laatste geldt ook voor Orion. “We hebben geen bureau, geen overhead. De kosten van de organisatie zijn minimaal en dat blijft zo, daar zijn we heel alert op”, vertelt Voorbraak.
 
Toon Voorbraak, rector Pius X-College

Het belangrijkste terrein was aanvankelijk de scholing van docenten en management. In de loop der jaren zijn daar andere thema’s bijgekomen als kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling, ict, personeelszaken en personeelsbeleid, facilitaire zaken en leiderschap. En de samenwerking voltrekt zich op meerdere niveaus, niet alleen dat van schoolleiders maar onder andere ook van secties en teamleiders.
 
OMO
De aangesloten scholen zijn allemaal zijn zeer verschillend, variërend van categoriale gymnasia tot zeer brede scholengemeenschappen. De scholen hebben ieder een eigen bestuur en verschillen daarin van hun collega´s van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Toch is Orion niet opgericht om tegenwicht te bieden aan het grote OMO, bezweert Voorbraak.
 
“We hebben er bij wijze grap wel eens over gedacht om ons NOMOS te noemen, Niet-OMO-scholen.” De verstandhouding met de OMO-scholen is tegenwoordig overigens goed, benadrukt Voorbraak. Het bestuur van Orion en OMO onderhouden geregeld contact.
 
Niet vrijblijvend
De Orionscholen trekken dus met elkaar op met respect voor ieders autonomie en identiteit. Maar dat wil niet zeggen dat de samenwerking vrijblijvend is. “Per project wordt afgesproken wie er mee doet, soms is dat een beperkt aantal scholen. Maar wie eenmaal ja heeft gezegd kan daar niet zomaar op terug komen”, zegt Voorbraak.
 
Ds. Pierson College in Den BoschPius X-College in Bladel

Een aantal jaren geleden is binnen het gezelschap wel de vraag opgeworpen hoe ver de  samenwerking zou moeten gaan, zegt Voorbraak. “Variërend van elkaar af en toe ontmoeten tot een bestuurlijke fusie. Die discussie is uitgekristalliseerd in wat Orion nu is, waarbij zelfstandigheid zoveel mogelijk gekoesterd wordt.” Die losse band blijkt onder meer uit het feit dat scholen uit het samenwerkingsverband kunnen treden. Zo zocht het VMBO in Boxtel drie jaar geleden aansluiting bij OMO.
 
Kwaliteit onderwijs
Binnen de Orionscholen is de aandacht voor de  kwaliteit van het onderwijs een item dat bovenaan de agenda staat. “Je kunt nog zoveel plannen maken als je wilt, maar zonder kwalitatief goed personeel, niet alleen docenten maar ook het ondersteunende personeel, levert dat niets op.”
 
Het verhogen van de kwaliteit doen enkele Orionscholen door onderlinge visitatie, door bij elkaar in de keuken te kijken en daarvan verslag te doen zodat de gerapporteerde school daar lering uit kan trekken. De inspectie legt scholen ook onder de loep, wat is de meerwaarde?
Voorbraak: “Kritiek moet je zelf organiseren zodat je scherp blijft. Dat moet je niet alleen aan een instantie van buiten overlaten”.
 
Onderwijsraad
De Orionscholen hebben geen gezamenlijk strategisch beleid, ‘of het zou moeten zijn dat wij meer dan gemiddeld investeren in scholing’. Ze komen zelden naar buiten met een ‘Orionstandpunt’. In vergaderingen van de VO-raad bijvoorbeeld stemt ieder zelfstandig, al vindt er vooraf meestal wel afstemming plaats . “Wij staan voor pluriformiteit, voor keuzevrijheid. Fusie leidt tot uniformiteit. De Onderwijsraad koestert ons model.”
 
______________________________________________________

De volgende scholen zijn aangesloten bij Orion:
Strabrecht College (Geldrop)
Augustinianum (Eindhoven)
Udens College
Stedelijk College Eindhoven
Commanderij College (Gemert)
SG Stevensbeek
Ds. Pierson College (Den Bosch)
Jan van Brabant College (Helmond)
Pius X-College (Bladel)
St.-Willbrord Gymnasium (Deurne)
SG Cambium (Zaltbommel)
Sancta Maria Mavo (Den Bosch)
Voortgezet Onderwijs Best Oirschot (Heerbeeck College en Kempenhorst College)
Christiaan Huygens College (Eindhoven)
Mondriaan College (Oss)
Lorentz Casimir Lyceum (Eindhoven)
Elde College (Schijndel)
 
► Lees hier meer over Orion

Deel dit artikel