29 februari 2024

Het geheim van ‘beste school’ Christiaan Huygens College

EINDHOVEN | NIEUWS | Het Christaan Huygens College in Eindhoven staat zowel bij Trouw als bij Elsevier in de lijst van beste scholen van Nederland. De goede reputatie heeft een positief effect op het aantal aanmeldingen.
 
De school groeit gestaag en de huisvesting op de locatie Rachmaninowlaan is inmiddels veel te krap. Het is ruim veertig jaar geleden gebouwd voor 750 leerlingen, het zijn er nu bijna 900. De noodlokalen die al eerder zijn geplaatst zijn niet meer toereikend. Algemeen directeur Martin van den Berg van het Christiaan Huygens College (vmbo, havo, vwo) gaat daarom binnenkort met de wethouder van Onderwijshuisvesting praten over een oplossing.

 Foto's op de website van de school

“Volgens prognoses van het Christiaan Huygens en de gemeente Eindhoven zou het aantal leerlingen nog wel tot 1200 kunnen groeien. Daar hoeven we niet op de bouwen, ik wil me best richten op duizend of elfhonderd leerlingen. Maar er moet wel wat gebeuren”, aldus de algemeen directeur. Het Christiaan Huygens telt drie locaties met in totaal 2100 leerlingen.
 
Verklaring
Maar de blijdschap over de goede resultaten overheerst. In Trouw kreeg de school voor zowel vwo als voor de twee locaties havo het cijfer 9. Ook volgens Elsevier staat het Christiaan Huygens stevig in de ranglijst van beste scholen van Nederland. Martin van den Berg geeft een verklaring voor het succes.
 
Hoe voelt het om aan de top te staan?
“We zijn zeer trots! Het kwam natuurlijk niet onverwacht want de meerjarige cijfers zijn bekend en die zijn goed. Maar dat we zó hoog zouden eindigen is wel een verrassing. Met de havo scoren we zelfs op twee van onze locaties een 9. Dat gaf ons echt een kick. Binnen de school is iedereen hartstikke blij. Het is de beloning voor het harde werken en de grote betrokkenheid bij onze school, van iedereen.”
 
Wat is het geheim van het succes?
“Je kunt hele goede docenten voor de klas zetten, maar een leerling gaat pas echt hard werken, ook buiten de klas, als je meer doet, de sfeer goed is, leerlingen met plezier naar school gaan, als ze uitdagingen krijgen. Daar begin je al mee in de onderbouw. Creëer een leercultuur waarin het niet vet is als je je huiswerk niet gedaan hebt.
Een paar  jaar geleden hebben we, met het hele team,  een activerende didactiek ingevoerd. Tijdens de les is niet alleen de docent aan het woord, hij laat zijn leerlingen werken. Dan doen ze ineens veel meer. Maar je moet ze niet aan hun lot overlaten, daar is het indertijd met het studiehuis mis gegaan. We hebben oog voor vernieuwing, maar zijn een traditionele school als het gaat over de rol van de docent, die moet de regie houden in het leerproces.”
 
In de sport is de top bereiken al een hele prestatie, maar je daar handhaven is nog veel moeilijker.
“Dat klopt, volgend jaar zullen we lager scoren, dat weet ik nu al. Want vorig jaar hadden we een tegenvallend resultaat op het vwo. Dat betekent dat we volgend jaar niet bovenaan staan, tenzij natuurlijk andere scholen het ook minder doen. Maar we staan nog steeds hoog.”

We voldoen niet aan de 1040 urennorm

Je hebt, net als met wijn, goede en slechte oogstjaren?
“Dat is zo. Maar kwalitatief goede scholen onderscheiden zich door over een periode van vijf jaar gemiddeld bovenaan te scoren. We benoemen dat als een strategisch beleidsdoel voor onze locaties. Dat ze op de lijsten van Trouw en Elsevier minimaal omgerekend rond de acht scoren. Daar zitten we de laatste jaren op.”
 
Er is kritiek op de lijsten van Elsevier en Trouw omdat het alleen gaat over de harde resultaten, dat is maar een deel van het kwaliteitsverhaal.
“Wij zijn geen school die alleen voor leerprestaties gaat, wij kennen geen selectie aan de poort. En aan de 1040 urennorm voldoen wij niet, dat is ook flauwekul. Omdat wij allemaal dingen buiten de les doen, dat kost gewoon tijd. Bijvoorbeeld  internationalisering, we doen mee aan allerlei wedstrijden als Lego League en JetNet. Leerlingen die opdrachten doen aan de Technische Universiteit Eindhoven. We hebben uitgebreide activiteiten als drama, muziek. Leerlingen treden op in het theater. Geen vakken die direct op je eindlijst tot resultaat leiden.”
 
De school groeit door het succes, er komen steeds meer niet-christelijke leerlingen. Wat betekent dat voor de identiteit?
“Een behoorlijk groot deel van het personeel is nog protestant, dat geldt ook voor de leerlingen, met name op havo en vwo. Op onze vmbo-locatie hebben we nogal wat leerlingen van Turkse of Marokkaanse afkomst. En toch houden wij vast aan onze christelijke identiteit, waarbij je uitlegt aan de kinderen wat dat inhoudt. Dat je op een bepaalde manier met elkaar omgaat, dat je anderen in de samenleving helpt, waar je wel of niet voor staat. We zoeken niet de tegenstellingen maar de overeenkomsten. We proberen algemeen gedeelde christelijke waarden uit te dragen.”            
 
[Dit artikel is in iets andere vorm gepubliceerd in de nieuwsbrief van de Besturenraad]

► Lees hier een gastopinie van mr. Tomas Oudejans over het meten van onderwijsprestaties
 
 

Deel dit artikel