24 juni 2024

Minister positief over integratieklas De Blauwe Bloem

EINDHOVEN | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) staat positief tegenover integratieklas De Blauwe Bloem, verbonden aan het Novalis College in Eindhoven.
 
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met autisme of  een downsyndroom. Ze beschikken over eigen klaslokaal maar doen waar mogelijk mee met de activiteiten van de reguliere leerlingen. Een integratieklas is een vorm van passend onderwijs.
 
Dat de bewindsvrouw de Blauwe Bloem waardeert blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van het SP Kamerlid Smits. Zij wilde van de minister weten of het initiatief zoals in Eindhoven een goed werkzaam model zou kunnen zijn voor de integratie van leerlingen met een indicatie cluster drie of vier in een reguliere middelbare school.
 
De Blauwe Bloem is in 2005 bij wijze van experiment van start gegaan. De ervaringen waren goed, wat bevestigd werd in een onderzoek van de Onderwijsinspectie. Daarom is in 2010 besloten dit experiment met nog eens vijf jaar te verlengen. Daar was op basis van de Experimentenwet expliciete toestemming van OCW voor nodig.
 
Toelating
Leerlingen uit cluster 3 (zoals kinderen met autisme) voldoen namelijk niet aan de toelatingsvoorwaarden voor het regulier voortgezet onderwijs. Zij worden geacht niet in staat te zijn om een diploma te behalen.
 

Het voorbeeld van De Blauwe Bloem is volgens de minister niet zomaar als model voor een integratieklas na te volgen. Om kans van slagen te hebben met een experiment als dit moeten school en bestuur er voluit achter staan. Ouders kunnen een bestuur vragen om met een integratieklas te starten, maar een bestuur kan niet gedwongen worden daar medewerking aan te verlenen, aldus de minister.  Het behoort namelijk niet tot de kerntaken van een reguliere vo-school.
 
Ouders
Het initiatief voor het oprichten van De Blauwe Bloem is indertijd uitgegaan van de ouders. Na een lange voorbereiding ging de integratieklas in 2005 van start dankzij een samenwerking van het Novalis College, REC Zuidoost-Brabant, Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven en gemeente Eindhoven.
 
Het Novalis College is een vrije school voor vmbo-t, havo en vwo. De Blauwe Bloem kreeg ook steun van het Heilpedagogisch Verbond en van de Stichting Vrienden van Bronlaak. In het basisonderwijs komen integratieklassen vaker voor dan in het voortgezet onderwijs. In Tilburg heeft vrije basisschool De Tiliander al sinds 2002 een integratieklas onder de naam Peronniek.
 
 
 
 
 
 

Deel dit artikel