16 april 2024

OMO wil met NKO dialoog versterken tussen ouders en school

DONGEN | NIEUWS | Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) wil de dialoog tussen de ouders en de school van hun kinderen versterken. Om dat bereiken is het bestuur een partnerschap aangegaan met de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO).
 
Vrijdag 21 januari is op het Cambreur College in Dongen de overeenkomst van het partnerschap ondertekend. Alle scholen van OMO zijn nu lid van de NKO.
 
Uit onderzoek is bekend dat de slaag- en groeikansen van kinderen toenemen als school en ‘thuis’ elkaar goed weten te vinden. Met het stimuleren van ouderbetrokkenheid wordt de ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloed. Het is daarmee een onderdeel van ‘Goed onderwijs’.

De ondertekening van de overeenkomst tussen OMO en NKO

De dialoog met ouders voltrekt zich in hoofdzaak op de scholen. Het is een vorm van maatwerk op de plek waar leerlingen, ouders en leraren elkaar ontmoeten. Daarbovenop is bovenschoolse uitwisseling van belang. Het partnerschap richt zich op al deze niveaus van kennisdeling.
 
Ondersteuning
De NKO is de landelijke vereniging voor ouders met kinderen in het katholiek basis- en voortgezet onderwijs. Zij stelt zich ten doel om de positie van ouders als gelijkwaardige partners binnen de school te versterken door het verstrekken van informatie, ondersteuning, scholing en advies op het gebied van onderwijs en opvoeding.
 
De NKO-dienstverlening staat open voor ouders in de ouderraad, ouderverenigingen of medezeggenschapsraad. Tegelijk kunnen ook de andere ouders van de school met al hun vragen over onderwijs en ouderbetrokkenheid bij de NKO terecht. De NKO heeft hiervoor een gratis telefoonnummer ter beschikking.

De katholieke grondslag van de NKO krijgt kleur door uit te gaan van waarden als vertrouwen, hoop, naastenliefde, gemeenschapszin, maar ook door aandacht te schenken aan katholieke vieringen. Bovendien zet de NKO zich actief in voor de kwaliteit en eigenheid van het katholiek onderwijs.
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel