20 juni 2024

Scherpere exameneisen nauwelijks nadelig voor leerlingen met dyslexie’

TILBURG | NIEUWS | Leerlingen met dyslexie zullen weinig nadeel ondervinden van een verscherping van de exameneisen op vmbo, havo en vwo. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) aan de Tweede Kamer.
 
Zij baseert zich op onderzoek dat is uitgevoerd door de onderzoekers Linda Sontag en Mark Bosmans van kennisinstituut PON in Tilburg. In opdracht van het ministerie van Onderwijs voerde het PON een zogeheten quick scan uit, waarbij is onderzocht of vo-scholen een beleid hebben ten aanzien van leerlingen met dyslexie en dyscalculie. En hoe de scholen inhoud geven aan hun beleid.
 
Aanleiding voor het onderzoek waren berichten in de media waarin belangenorganisaties hun zorgen uitten over het hoger leggen van de prestatielat bij de centraal examens. De nieuwe slaag- zakregeling voor havo en vwo gaat in bij de examens in 2011 – 2012. “Wij voorzien dat veel leerlingen met dyslexie geen diploma halen”, zei Marijse Pel, coördinator van het Steunpunt Dyslexie afgelopen zomer. Ook Annemarie-Marie Brouwer, moeder van drie dyslectische kinderen en betrokken bij de werkgroep Dyslexie van het Udens College, liet zich in die zin uit.
 
Beeld
In totaal hebben 521 vestigingen van scholen de enquête van het PON ingevuld. Volgens de minister geven de resultaten een betrouwbaar beeld van de wijze waarop de scholen hun leerlingen met dyslexie en dyscalculie ondersteunen.


 
Het onderzoek wijst uit dat in het vmbo ongeveer 19 % van de leerlingen die meededen aan het eindexamen een dyslexieverklaring hadden, bij het havo was dat 10 % en bij het vwo 5 %. Leerlingen met een dyscalculieverklaring voor het examen waren er nauwelijks. In de enquête gaven vrijwel alle scholen aan dat leerlingen, ook buiten de examens, extra tijd krijgen en dat er extra faciliteiten (zoals computers) beschikbaar zijn om opdrachten of toetsen te maken.
 
Examentijd
Voor het examen gelden vier officiële maatregelen die mogen worden toegestaan voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Verlenging van de examentijd is daarvan de meest voorkomende (99%) , op afstand gevolgd door een aangepaste lay-out van de opgaven (36%), auditieve ondersteuning (29%) en ict-ondersteuning (26%).
 
De scholen oordelen positief over de inzet van deze faciliteiten. “Een veelgehoorde reden daarvoor is dat het de leerlingen rust en zelfvertrouwen geeft. Zij kunnen zich concentreren op de inhoud van de vragen, in plaats van de beschikbare tijd in de gaten te moeten houden”, aldus de Tilburgse onderzoekers.
 
Anticiperen
Het PON heeft de examenresultaten van de dyslecten gekoppeld aan de (toekomstige) zwaardere exameneisen. Dat leidt tot meer gezakten. Op het vmbo ruim 2%, op havo en vwo respectievelijk 9,2% en 8,4%. Maar de onderzoekers merken op dat dit effect zich straks in deze omvang waarschijnlijk niet voordoet. “Het is heel goed mogelijk dat leerlingen, docenten en scholen gaan anticiperen op de verzwaring van de eisen en dat daarmee veranderingen in het aantal leerlingen dat zakt voor het eindexamen er uiteindelijk heel anders uit komen te zien`, schrijven Sontag en Bosmans.   
 
De minister sluit zich bij deze conclusie aan. Er hoeft volgens de bewindsvrouw dus geen talent verloren te gaan. Verder gaat de minister voort met haar beleid om de toegankelijkheid te vergroten van leermateriaal voor deze groep leerlingen. Ze zal daarvoor met alle betrokken partijen, zoals de educatieve uitgevers, afspraken maken.

► Lees hier ‘Dyslectische leerling dupe van verzwaring exameneisen’. 

Deel dit artikel