23 juni 2024

The Times, They Are A-changin’ – again

Beroep: Onderwijs | Aflevering 1.19
 
COLUMN |In 1965 ging ik naar het Pauluslyceum in Tilburg, de dependance aan het Stuyvesantplein die later uitgroeide tot het Cobbenhagencollege. We zaten in de gele barakken waar Theresia net uit vertrokken was.
 
Natuurlijk waren er schoolregels en even natuurlijk kwam er een leerlingenparlement dat die regels wilde oprekken. Tot de eerste verworvenheden van het parlement behoorde een koffieautomaat voor leerlingen. Hoera! Koek- of snoepverkoop hoefde van ons niet, want wij liepen onder de pauze naar het winkeltje op de hoek voor gevulde koeken en negerzoenen.
 
Ook een belangrijke democratische verworvenheid was de witte streep op de speelplaats: aan de ene kant de eerste, tweede en derde klassers, aan de andere kant vierde en vijfde klassers. Aan die kant van de streep mocht je roken en dat deden wij. De meisjes niet geloof ik. Sommige vijfdeklassers kwamen in pak met stropdas naar school, anderen lieten voorzichtig hun haren wat groeien.
In het tweede jaar van het schoolparlement behaalden we ons grootste succes ever: de hele school kreeg elke maand één huiswerkvrij weekend!
 
Vorige week at het College van Bestuur van een lunch met elf vmbo-leerlingen van De Vakschool, eerste, tweede, derde en vierde klassers. Broodje CvB noemen wij dat en ik was erbij om het verslag te schrijven. Drie van de elf leerlingen zaten in de leerlingenraad. Belangstellend informeerde het CvB of de leerlingenraad wel serieus genomen werd (Ja!), en vervolgens wat ze zoal bereikt hadden, dan.
 
Nou, in de aula was nu projectie op een groot scherm van mtv, met geluid. Dat was een belangrijke verbetering. En op aandringen van de leerlingenraad waren er strengere regels gekomen.
 
En dat bevalt wel?
‘Ja, maar ze moeten ook streng gehandhaafd worden, dat kan wel beter. Soms gaan leerlingen gewoon onder de pauze van het terrein af, naar de Emté, zonder dat er iets van gezegd wordt. En dat mag niet.’
 
Aan het eind van de lunch vragen we de leerlingen om zaken die niet aan bod gekomen zijn op papier te zetten, onder de titel: ‘Als ik morgen directeur van De Vakschool ben, dan zal ik…..’
IJverig buigen ze zich over deze opdracht en één van de meisjes vraagt mij hoe je ‘discipline’ schrijft.  Ik spel het voor haar en lees het inderdaad terug op het formulier: ‘Meer discipline!’
 
En huiswerk? Daar informeert het CvB ook naar. Krijgen ze veel huiswerk en hoe bevalt dat?
Het valt wel mee, vinden ze. En één verwoordt het algemene gevoelen: ‘Huiswerk hoort gewoon bij school.’
 
► Lees hier de vorige aflevering

Deel dit artikel