26 mei 2024

Minister: Basistoezicht op de Spelelier in Boxtel

DEN HAAG | NIEUWS | De Onderwijsinspectie ziet geen aanleiding om het toezicht op openbare basisschool de Spelelier in Boxtel aan te scherpen. Eind vorig jaar heeft de inspectie na een regulier bezoek het basistoezicht, dat al langer voor de school geldt, bevestigd.
 
Dat blijkt uit antwoorden van minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) op vragen van het Tweede Kamerlid Ton Elias (VVD) over een publicatie in het Brabants Dagblad over de school. In juli vorig jaar publiceerde de krant een artikel waarin gewag werd gemaakt van onvrede over het schoolklimaat. In totaal zo´n 35 leerlingen zouden door de ouders van school zijn gehaald vanwege hun zorgen over pesten en over slechte begeleiding.
 
Voor twee ouders was dat eerder al aanleiding geweest om naar de Landelijke Klachtencommissie te stappen. Die stelde de ouders gedeeltelijk in het gelijk, aldus de krant. Kamerlid Elias wilde weten of vervolgens de Onderwijsinspectie in actie was gekomen.  
 
Risicoanalyse
De minister antwoordt in het algemeen dat er voor de inspectie geen rol is in het afhandelen van individuele klachten. Wel gebruikt de inspectie binnengekomen klachten in de jaarlijkse risicoanalyse van een school. Dat kan dan wel aanleiding zijn voor een onderzoek op de school of bij het bestuur.
 
Mede op basis van de meldingen die bij de inspectie zijn binnengekomen over de Spelelier is er vorig voorjaar contact geweest met de school en de algemeen directeur van het bestuur STROOMM. De inspectie is toen geïnformeerd over de verbeteractiviteiten.
 
In het najaar heeft de inspectie opnieuw de school bezocht en gesproken met onder meer teamleden en het management , in het kader van het regulier vierjaarlijks onderzoek. “Uit deze gesprekken bleek dat betrokkenen vertrouwen uitspraken in de verbeteracties die het bestuur en de school in gang hebben gezet. De inspectie heeft de school basistoezicht toegekend,. De bevindingen in het vierjaarlijks bezoek geven de inspectie geen aanleiding daarvan af te wijken”, aldus de minister.

Deel dit artikel