14 juni 2024

Koning Willem I College beste werkgever in mbo

DEN BOSCH | NIEUWS | Het Koning Willem I College in Den Bosch mag zich de beste werkgever noemen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
 
Deze uitverkiezing is gebaseerd op basis van een enquête die op internet is gehouden. Personeelsleden werkzaam in de sector vo en mbo konden daar aan de hand van negen thema’s over goed werkgeverschap vragenlijsten invullen over hun baas. De uitslag is bekendgemaakt tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in Utrecht.
 
De jury, onder leiding van oud-minister van Onderwijs Plasterk, bezocht na de nominatie het Koning Willem I College schreef in haar rapport: ‘Het Koning Willem I College is een ook sterk lerende organisatie waar veiligheid en vertrouwen heerst. Er is een grote mate van organisatietrots en medewerkers voelen zich gewaardeerd.’
 
En: ‘Enkele opvallende kenmerken van het leiderschap in het Koning Willem I College zijn dat teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling bijna onlosmakelijk met elkaar worden verweven. Verder is er een eigen scholingsinstituut in School van de Toekomst. Er wordt goed gezorgd voor begeleiding en opvang van nieuwe medewerkers. Bestuur en management zijn benaderbaar en open. Externe gerichtheid van de school wordt door de medewerkers sterk gewaardeerd’.  
 
De wedstrijd is een gezamenlijk initiatief van de Docentenbank, GITP International BV en de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (een samenwerkingsverband van de VU, UvA, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. De prijs voor de school bestaat uit een tweejarig mastertraject.  
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel