23 mei 2024

Fontys en TU/e werven samen buitenlandse ict-studenten

EINDHOVEN | NIEUWS | Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) trekken samen op bij het werven van buitenlandse studenten voor hun ict-opleidingen.
 
Dat moet er toe bijdragen dat buitenlandse studenten beter kunnen bepalen of ze een ict-opleiding op hbo-niveau of universitair niveau willen en kunnen volgen. Voor studenten uit het buitenland is dat typisch Nederlandse onderscheid niet zo helder.
 

De Fontys Hogeschool ICT en de TU/e gaan een gemeenschappelijk semester van hun Engelstalige Bachelor of ICT aanbieden. Dat semester wordt voor de ene helft uitgevoerd bij de TU/e en voor de andere helft bij Fontys. Op basis van hun ervaringen in dat semester kunnen de buitenlandse studenten vervolgens een meer verantwoorde keuze maken voor hogeschool of universiteit.
 
Verschillen hbo en wo
Er zijn belangrijke verschillen tussen het volgen van een ICT bacheloropleiding aan de TU/e of bij Fontys. Bij de TU/e ligt het abstractieniveau hoger en het curriculum gaat meer in op theoretisch onderzoek. Bij de Fontys-opleiding ligt de nadruk meer op praktijkgericht onderwijs en worden stageplaatsen en eindopdrachten bij bedrijven geboden.
 
Het initiatief, dat begint als een proef van twee jaar, komt voort uit de al langer bestaande samenwerking tussen TU/e en Fontys Hogeschool ICT. Docenten worden vaker uitgewisseld, onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten worden gedeeld en studenten moeten vlot kunnen wisselen van instelling.
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel