23 mei 2024

Scholen in Brabant koploper in openheid over prestaties

AMSTERDAM | NIEUWS | De scholen voor voortgezet onderwijs in Brabant gaan ruim aan kop wat betreft de openheid over hun prestaties.
 
Ongeveer 65 procent van de scholen in deze provincie heeft de gegevens nu op internet staan. En 29 procent van de scholen werkt daar nog aan. Het landelijke gemiddelde ligt een stuk lager. Op dit moment staan de gegevens van 38 procent van de scholen online, 51 procent is nog bezig met de voorbereiding.
 
De scholen publiceren hun gegevens in het kader van het project Vensters voor Verantwoording. Dit is een initiatief van de VO-raad, de brancheorganisatie. Op 3 februari werd in de Beurs van Berlage het project officieel gelanceerd. Volgens de voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter gaat het om een in Europa uniek project.
 
Transparant
Met Vensters voor Verantwoording wordt tegemoet gekomen aan de wens van politiek Den Haag en van de samenleving om als middelbare scholen transparant te zijn en inzicht te geven in de prestatiegegevens. Die roep klinkt in feite al vanaf 1997 toen dagblad Trouw als eerste gegevens over de resultaten van afzonderlijke scholen naar buiten gebracht. Tot dan toe bleef die informatie achter slot en grendel.
 
De lancering van Vensters voor Verantwoording in de Beurs van Berlage in Amsterdam

De scholen zijn niet zo gelukkig met de publicatie van Trouw omdat de kwaliteit daar in één cijfer is samengebald en in feite is dat onmogelijk, aldus Slagter bij de presentatie in Amsterdam.  Vensters voor Verantwoording geeft door de veelheid van indicatoren die gebruikt worden een vollediger beeld. In totaal twintig onderdelen worden zo in beeld gebracht
 
Vergelijking
Het gaat zowel om harde gegevens, zoals over zittenblijven, lesuitval en examenresultaten, als om zachte gegevens zoals over het schoolklimaat. Om dat laatste vast te stellen nemen scholen regelmatig enquêtes af onder leerlingen en ouders. Alle scholen gebruiken dezelfde vragen zodat de uitkomsten tussen de verschillende scholen goed zichtbaar zijn te maken. Overigens blijkt uit onderzoek dat de meeste ouders en leerlingen zich voor hun schoolkeuze vooral laten leiden door de sfeer.  
 
Ouders, leerlingen andere belangstellenden kunnen via de portal www.schoolvo.nl de informatie in de vensters raadplegen. Er is een speciaal portal gemaakt voor ouders met leerlingen in groep 8 van de basisschool. De informatie van de Vensters is ook bedoeld om een dialoog aan te kunnen gaan met de maatschappelijke omgeving, en met het personeel van de school.
 
Hervion College
Dat is voor sommige sectoren nog een behoorlijke klus, vertelde Hub Quaedflieg, directeur van het Hervion College (vmbo) in Den Bosch, die deel uitmaakte van een debatforum. “Er zit nogal wat vaktaal in de vensters, dat is voor onze ouders niet altijd te begrijpen”. Volgens de Bossche directeur is het project ook het startsein om intern het gesprek aan te gaan. Hoe doen het als school, ook ten opzichte van andere scholen?
 
“Het opent de ogen van het team, het brengt de sterke en zwakke kanten in beeld. Het maakt het opbrengstgericht werken bespreekbaar. Ik ben verbaasd over hoe docenten zich betrokken voelen, het is een goed middel om mensen er interactief bij te betrekken.”
 
De vertegenwoordigers van de leerlingen (LAKS), de docenten (AOb) en de ouders lieten zich positief uit over Vensters voor Verantwoording. Toch zijn er volgens vakbondsman en docent Nederlands Martin Knoop nog aanvullingen mogelijk. Hij pleitte ervoor om een link te maken naar de site van de overheid over de Functiemix en over het (on)bevoegd voor de klas staan. De VO-raad voelt voor dat laatste nog niets omdat er twijfel is aan de volledigheid van de informatie op deze site.

Het project heeft de scholen tot nu toe heel wat kruim gekost, maar op termijn moet zich dat dubbel en dwars terugbetalen omdat de verantwoording naar de inspectie en andere overheidsorganisatie eenvoudiger wordt.

► Ga hier naar de website van Vensters voor Verantwoording

► Lees hier over de ervaringen van scholengemeenschap KSE in Etten-Leur

Deel dit artikel