23 mei 2024

Staten: Onderwijs betrekken bij economische ontwikkeling

Gedeputeerde Lily Jacobs (foto Joep Lennarts)DEN BOSCH | NIEUWS | Onderwijs geen kerntaak van de provincie, maar onderwijs moet wel betrokken worden bij de ontwikkeling van de regionale economie.
 
Dat nadrukkelijke signaal hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant vrijdag 4 februari afgegeven tijdens de Statenvergadering. Ze deden dat in een amendement dat door de fractie van ChristenUnie/SGP was ingediend bij de behandeling van de nota waarin het arbeidsmarktbeleid van de provincie werd geëvalueerd.
 
De partij reageerde daarmee op een initiatief van de gezamenlijke instellingen voor hoger onderwijs, die een ambitieus plan hebben ontvouwd om de kwaliteit van het hoger onderwijs en  onderzoek een stevige impuls te geven. Brabant heeft een sterke positie met zes hogescholen en twee universiteiten. Het college van Gedeputeerde Staten is positief over dat initiatief, maar ziet geen rol als mede-investeerder.
 
Opleiding tot monteur in de vliegtuigindustrie

De staten verlangen dat ook niet, maar willen wel dat het college van GS samen met de hogescholen, universiteiten en de mbo-scholen een integrale visie uitwerken hoe het onderwijs een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.
 
Europese allure
Gedeputeerde Lily Jacobs  (economie en duurzaamheid, PvdA) gaf te kennen achter de strekking van dat amendement te staan. Ze ging zelfs nog een stapje verder door aan te kondigen dat in haar ogen ook het vmbo erbij betrokken wordt. Maar de rol van de overheid zal vooral die van aanjager zijn, van het leggen van verbanden.
 
Brabant staat de komende jaren voor de grote opgave dat er in het bedrijfsleven en in de zorg veel nieuwe arbeidskrachten nodig zijn omdat de economie aantrekt en veel werknemers met pensioen gaan. Daarbij is er de ambitie Europees economisch een regio van allure te zijn.  

► Lees hier over de reactie van de provincie op nota hoger onderwijs in Brabant
 

Deel dit artikel