23 mei 2024

‘Nieuwe beroepsvereniging voor docenten in het mbo voorziet in behoefte’

DEN BOSCH | NIEUWS | Het onderwijs kent al tal van belangenorganisaties, maar toch is er sinds kort een nieuwe loot aan de stam. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben een aantal docenten het initiatief genomen tot de oprichting van een beroepsvereniging.

Een van de leden van het voorlopig bestuur is Marjolein Held, als docent verpleegkunde werkzaam aan het Koning Willem I College in Den Bosch. “We zijn eind vorig jaar begonnen en inmiddels hebben zich spontaan al vierhonderd docenten gemeld die lid willen worden. Ook in mijn eigen omgeving merk ik dat collega’s enthousiast zijn over het initiatief, er is duidelijk behoefte aan een eigen beroepsvereniging.”

Ook de bestuurders van de ROC’s hebben te kennen gegeven positief te staan tegenover de beroepsvereniging, zegt Held. Een delegatie van BV MBO, zoals de naam luidt, is recent op bezoek geweest bij minister Van Bijsterveldt (Onderwijs).  Marjolein Held heeft als lid van die delegatie met de bewindsvrouw gesproken. “Tal van onderwerpen zijn aan de orde gekomen, de minister liet blijken dat ze achter ons initiatief staat.”

Overlegtafels
De nieuwe organisatie wil zich vooral richten op kwaliteit van de beroepsuitoefening, arbeidsvoorwaarden vallen daar niet onder. “Dat is een taak van de vakbonden”, zegt Marjolein Held. Toch is het voor de vakbonden wel even wennen dat er een nieuwe partij aanschuift aan de overlegtafels, want ook de bonden rekenen de professionaliteit van de docent tot hun terrein. “Wij willen geen concurrent zijn van de bonden, maar partners”, zegt Held.

Het initiatief tot de oprichting komt voort uit het (vorige) kabinetsbeleid waarin een meer nadrukkelijke rol is voorzien voor de docent binnen de eigen school of instelling. Ook in MBO2010, de beleidsvisie op de ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs, werd het belang van een beroepsvereniging onderstreept. Zij initieerde een peiling onder de ongeveer 32.000 docenten in de sector naar de belangstelling voor een nieuwe beroepsvereniging.

Professionaliseren
Wat voor soort belangen gaat de beroepsvereniging behartigen?
“Wij richten ons vooral op de kwaliteit van het onderwijs. Wat is er nodig om te professionaliseren, hoe moet je je vak bijhouden, dat soort vragen. Hoe je als docenten binnen je eigen instelling een stevige positie verwerft zodat er naar je geluisterd wordt. Als verpleegkundigen hebben we binnen onze sector die ontwikkeling al doorgemaakt. Daar heeft de beroepsgroep van verpleegkundigen zich moeten positioneren ten opzichte van artsen.”

Gaan jullie ook scholing verzorgen?
“Op dat gebied wordt al heel veel aangeboden, we gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Maar we gaan natuurlijk wel kijken of daar verbeteringen mogelijk zijn, of aanpassingen van het aanbod aan de behoefte van onze leden. En verder vinden we het belangrijk dat er een lerarenregister komt. Daar zijn anderen al mee bezig, maar daar willen wij in meedoen. Het idee is nu om er een soort coöperatie van te maken. We gaan allemaal voor de kwaliteit.”

► De oprichtingsvergadering is op 16 maart van 17.30 tot 19.30  op het adres Vondellaan 174 in Utrecht is. Voor meer informatie, ook over het lidmaatschap zie website van de beroepsvereniging.

Deel dit artikel