15 juli 2024

De Berkenschutse in Heeze door bezuinigingen in zwaar weer

HEEZE | NIEUWS | Update | De aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs dreigen dramatisch uit te pakken voor De Berkenschutse in Heeze.
 
De maatregelen van OCW hebben tot gevolg dat de bekostiging wordt gehalveerd. Daarmee komt het voortbestaan van deze school voor speciaal onderwijs op de tocht te staan. Een deel van het personeel verliest zijn baan, en daarmee verdwijnt ook de expertise. Dat meldt de directie op de website van de school.
 
De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Met leerlingen tussen 4 en 20 jaar met een niveau van zeer  moeilijk lerend tot en met havo/vwo voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Het is een cluster 3 school voor langdurig zieke kinderen. En de school werkt nauw samen met het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe dat op hetzelfde terrein ligt.

Demonstratie tegen het beleid van minister Van Bijsterveldt, 9 februari.

Dat de school zo erg getroffen wordt door het overheidsbeleid heeft ermee te maken dat de  bezuinigingen vooral voorzien zijn op de kortdurende opvang, ambulante begeleiding en expertise. Alle drie kerntaken van De Berkenschutse. Op 16 februari staat passend onderwijs op de agenda van de vaste Kamercommissie van Onderwijs. De Berkenschutse wil dan een petitie aanbieden.

Voor de school is de korting op de bekostiging extra wrang omdat de school goed zegt te voldoen aan de uitgangspunten van passend onderwijs.De werkwijze van de epilepsiescholen is in principe een van de beste voorbeelden hoe juist vanuit het huidige kabinetsbeleid passend onderwijs moet worden ingevuld. Van de groep kinderen met epilepsie wordt slechts een klein aantal leerlingen doorverwezen naar het speciaal onderwijs op een van de epilepsiescholen. Komt er zelfs nog bij dat bij deze kleine groep vaak sprake is van een zogenaamde meervoudige complexe problematiek. Het overgrote deel van de leerlingen met epilepsie wordt, met de nodige adequate ondersteuning, vanuit die epilepsiescholen, geholpen in het regulier onderwijs. En dat is nou juist waar het om draait bij Passend Onderwijs”, schrijven zeven organisaties. 

De Mytylschool in Tilburg heeft in een brief aan de ouders gemeld dat als gevolg van de bezuinigingen op passend onderwijs ongeveer 45 banen verdwijnen, dat is eenderde van het personeel. Ton Lebbink, interim-directeur bij Mytylschool Gabriel in Den Bosch, heeft ook laten weten dat banenverlies onvermijdellijk is.
 
► Ga hier naar de website van de Berkenschuste school

Deel dit artikel