23 mei 2024

Basis- en voortgezet onderwijs investeerden meer in 2009

NIEUWS | De besturen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben in het verslagjaar 2009 meer geld geïnvesteerd in het primaire onderwijsproces. Deze conclusie trekt de minister van Onderwijs Van Bijsterveldt na een analyse van de jaarverslagen over 2009.
 
De bewindsvrouw is daar tevreden over, schrijft ze in een brief aan de Kamer. ‘Het is zichtbaar dat het PO-onderwijsveld het geld meer en meer inzet voor de kwaliteit van het onderwijs.’ Ze noemt als voorbeelden digitale schoolborden, schoolmeubels en lesmethoden.

En over het VO schrijft Van Bijsterveldt: VO-instellingen doen dus in toenemende mate wat we van hen mogen verwachten: hun geld inzetten voor het onderwijs – in de exploitatie of door te investeren in duurzame onderwijsmiddelen.’
 
Het minder goede nieuws is dat het primair onderwijs in 2009 voor het eerst een licht negatief resultaat te zien geeft. De financiële buffer van de sector is gedaald. In het VO was ook sprake van een negatief resultaat en de opgepotte middelen namen relatief gezien af.
 
Hoe de cijfers er over 2010 uitzien is nog niet bekend. Het afgelopen jaar kwamen er met name uit het primair onderwijs slechte berichten en over (dreigende) ontslagen onder het personeel.
 
► Lees hier de volledige brief  
 

Deel dit artikel