23 juni 2024

Provincie komt toch met miljoenen over de brug voor het hoger onderwijs

TILBURG | NIEUWS | Het ziet er naar uit dat er in het nieuwe coalitieakkoord dat na de verkiezingen voor de Provinciale Staten geschreven gaat worden, toch miljoenen opgenomen worden om, al dan niet indirect, te investeren in het hoger onderwijs in Brabant.
 
Het standpunt dat GS en Staten tot nu toe hebben ingenomen – ‘onderwijs is geen kerntaak van de provincie’ – lijkt voor enige nuancering vatbaar. Dat was de balans die woensdagavond na afloop van het debat tussen de vertegenwoordigers van de partijen die aan de Statenverkiezingen van 2 maart meedoen, kon worden opgemaakt.
 
Het hoger onderwijs was een van de drie onderwerpen waar alle politici in een turbotempo hun zegje over mochten doen; een echt debat werd het daardoor niet. Alle partijen benadrukten dat ze het belang ervan inzien dat het hoger onderwijs de ruimte krijgt om te doen wat zijn ambitie is: excelleren. Zodat Brabant als kennisregio aan de top van Europa komt te staan.
 
Kandidaten voor Provinciale Staten mogen hun zegje doen tijdens een verkiezingsbijeenkomst op de Fontys Bestuursacademie in Tilburg.

Philip Eijlander, rector magnificus van de Universiteit van Tilburg, mocht als inleider namens het hoger onderwijs in Brabant een aftrap geven. Hij hield een pleidooi om als provincie toch vooral echt geld te investeren in het plan dat universiteiten en hogescholen eind vorig jaar in een ongekende eendracht hebben opgesteld. En waarin ze zelf ook tientallen miljoenen steken.
 
Limburg als voorbeeld
De provincie moet echter wel over de brug komen, benadrukte Eijlander, omdat anders Europese fondsen gesloten blijven. Die verlangen co-financiering van andere partijen. En bovendien hebben ze in Limburg de boodschap beter begrepen, merkte Eijlander op. Daar steekt de provincie ruimhartig miljoenen in onder meer de campusontwikkeling van de Universiteit Maastricht. Dan kan Brabant toch niet achterblijven.
 
Eijlander c.s. werden door de politici op hun wenken bediend, in verschillende toonaarden onderschreven ze dat het plan van het Brabantse hoger onderwijs steun verdient, als daar tenminste het mbo ook bij betrokken wordt. Alleen vanuit de nieuwkomers 50Pluspartij en PVV kwamen kritische opmerkingen over duurbetaalde managers en een ondoorzichtige financiering waar eerst maar eens het mes in gezet moet worden.
 
Essentgelden
Maar concrete toezeggingen vielen er niet te noteren, de politici hielden de kaarten nog tegen de borst. Na afloop viel echter te beluisteren dat dat geen reden tot zorg is, met die miljoenen zit het wel goed. Wat moeten ze anders met die miljoenen van Essent die ze op de bank hebben staan, die worden dan ingepikt door Den Haag, aldus een bestuurder.
 
De verschillen tussen de partijen over de drie debatthema’s (toekomst provincie, hoger onderwijs en arbeidsmarkt) bleken trouwens niet erg groot, constateerde gespreksleider Marcel Wintels, collegevoorzitter van Fontys, aan het einde van de bijeenkomst. Het was hem ook al opgevallen hoe goed er door allerlei partijen in Brabant wordt samengewerkt, dat had hij in andere provincies nooit meegemaakt.   
 
 

Deel dit artikel