20 juni 2024

Rijk neemt aansturing vavo over van gemeenten

NIEUWS | Het rijk gaat zich direct bemoeien met de aansturing van het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Het budget voor het vavo wordt nu via de gemeenten beschikbaar gesteld.
 
Dat blijkt uit het Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap 2011 – 2015’ dat minister van Onderwijs Van Bijsterveldt op 16 februari heeft gelanceerd. Dat het rijk nu de touwtjes in handen neemt is een flinke ommezwaai. In het najaar van 2010 antwoordde de toenmalige bewindsman nog op Kamervragen dat de gemeenten gaan over de toekomst van de vavo’s en niet het rijk.  
 
Bij vavo’s, die onderdeel zijn van de roc’s, is vorig jaar onrust ontstaan over aangekondigde bezuinigingen op deze vorm van tweedekansonderwijs. Toen de sector daarover zijn zorgen uitte bij OCW verwees de bewindsman naar de gemeenten.  “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een passend educatieaanbod voor volwassen inwoners binnen de gemeente dat hen voorbereidt en op weg helpt naar een baan of het vervolgonderwijs.”
 
Geen moedermavo
Met de andere aansturing wordt een wens van de instellingen en van de MBO-Raad vervuld. Voor de huidige minister zijn er ook beleidsmatige redenen om de aansturing door het rijk te laten plaatsvinden. ‘Zo kan in samenhang met het reguliere onderwijs vanuit het Rijk een bijdrage geleverd worden aan onderwijsdoelstellingen van het Rijk, zoals het voorkomen van voortijdig schoolverlaten’, aldus de bewindsvrouw in het actieplan.
 
Ze wijst erop dat het vavo allang niet meer de ‘moedermavo’ is, maar een onderwijsvoorziening voor jongeren. Ongeveer 17.000 jongeren volgden in schooljaar 2009-2010 een opleiding in het vavo. Hiervan waren er slechts 1.500 ouder dan 23 jaar. Zo’n 7.000 jongeren behaalden via het vavo hun vmbo- , havo- of vwo-diploma. Verder kondigt de minister aan dat de leeftijdsgrens van het vavo op 30 jaar wordt gesteld.
 
► Lees hier over de zorgen bij de vavo’s in Brabant

Deel dit artikel