20 april 2024

Minister vindt apart beleid voor jongens niet nodig

DEN HAAG | NIEUWS | Er komt geen landelijk beleid dat zich richt op het onderwijs aan jongens in het basis- en voortgezet onderwijs. De verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes zijn klein en niet systematisch.
 
Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport ‘De onderwijsachterstand van jongens’. Dat rapport is in opdracht van de vorige minister opgesteld na geluiden dat jongens het in het onderwijs steeds slechter zouden doen dan meisjes. Afgelopen zondag nog zond Brandpunt daar op tv een reportage over uit.
 

De onderzoekers van ITS van de Radboud Universiteit hebben gegevens verzameld, geanalyseerd en beoordeeld over de prestaties en schoolloopbanen van jongens in het primair en voortgezet onderwijs. Hun conclusie is onder meer dat als het gaat om toetsprestaties er geen systematische achterstand is op meisjes. De verschillen zijn klein en wisselend; meisjes zijn iets beter in taal en jongens bij rekenen-wiskunde.
 
Doubleren
Wel hebben de onderzoekers vastgesteld dat jongens een minder gunstige schoolloopbaan hebben dan meisjes. Jongens doubleren bijvoorbeeld in het vo vaker en zijn verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd in het speciaal onderwijs. Er zijn geen aanwijzingen dat er laatste jaren grote verschuivingen zijn geweest in dit patroon.
 
Over de oorzaken van de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs lopen de meningen uiteen. Er zijn deskundigen die biologische factoren aanwijzen, die maatschappelijke oorzaken zien en anderen zien weer een combinatie.
 
De minister ziet in de uitkomsten geen reden om apart beleid te ontwikkelen. Waar nodig is het de verantwoordelijkheid van de scholen om gericht actie te ondernemen. Wel geeft ze het SLO opdracht voor scholen een handreiking te maken waarmee zij hun voordeel kunnen doen bij de vormgeving van hun onderwijs.
 
► Lees hier de brief van de minister over jongens in het onderwijs
 
► Lees hier wat de Tilburgse onderzoekster dr. Isabelle Diepstraten heeft gezegd over schoolloopbanen van jongens
 

Deel dit artikel