21 juni 2024

Oproep op High T aan meisjes: overweeg opleiding tot bètadocent

TILBURG | NIEUWS | Campagnes om meisjes te interesseren voor techniek gaan altijd over een loopbaan in het bedrijfsleven. Maar evengoed is er behoefte aan vrouwelijke bètadocenten, want ook daar zijn het vooral mannen die voor de klas staan.
 
Ans Buys, directeur van de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, deed donderdag daarom een oproep aan vrouwelijke scholieren om bij het kiezen van een technische studie specifiek de opleiding tot docent in overweging te nemen. “Want vrouwelijke docenten in natuurkunde, scheikunde of wiskunde kunnen een rolmodel vervullen als het gaat om meisjes te interesseren voor exacte vakken”, aldus Buys.
 
Techniekstudent Marieke Bugter maakt reclame voor de meidendag.

Ze deed haar oproep tijdens de eerste High T in Tilburg, een evenement dat bedoeld is om leerlingen in het voortgezet onderwijs op één plek de studies en opleidingen te laten zien in bèta-techniek. Een gezamenlijk initiatief van Avans, Fontys en de Universiteit van Tilburg.
 
Op havo en vwo kiest ongeveer 25 procent van de leerlingen voor een technisch profiel. Dat is al meer dan enkele jaren geleden, maar gezien de behoefte aan hoogopgeleide technici zou dat percentage nog wel mogen toenemen, aldus Buys. Op de eerste High T, waar ook bedrijven zich presenteerden, kwamen enkele honderden scholieren af.
 
Goede oriëntatie
Rector magnificus Philip Eijlander adviseerde de scholieren om zich zo goed mogelijk te orienteren op het aanbod aan opleidingen en vooral geen overhaaste keuze te maken. En om zich te richten op de studiemogelijkheden in Tilburg, ‘want Tilburg is een aantrekkelijke studentenstad en er is veel te doen’.
 
Demonstratie van een robot.

De betrokkenheid van de universiteit lijkt op het eerste gezicht wat wonderlijk, omdat die geen technische opleidingen in huis heeft. Maar ook op de Tilburgse universiteit worden verschillende studies aangeboden waar kennis van wiskunde en/of informatica van pas komt, zoals bij econometrie en communicatie.
 
Meidendag
Op de High T stond ook de Stichting Meidendag, die zich richt op promotie van techniek onder jongeren, in het bijzonder meisjes. Op 27 april is er een Meidendag in Tilburg en op een latere datum ook nog in Den Bosch. Marieke Bugter, techniekstudent van Avans Hogeschool, wees meisjes tijdens de High T nadrukkelijk op technische studies.
 
“Meisjes reageren vaak met: ik ben niet goed in wiskunde of in natuurkunde, dus dat wordt toch niets. Maar hoeft helemaal geen belemmering te zijn. Ik noem altijd het voorbeeld van mezelf. Ik heb de mavo gedaan en wilde het liefst naar de dansacademie, maar door een ongeluk ging dat niet door. Toen moest ik een andere opleiding gaan zoeken en ben ik bij bouwkunde uitgekomen, en dat bevalt mij prima. Ik zou daar vroeger nooit aan gedacht hebben.”
 

Deel dit artikel