15 juli 2024

PO-Raad en bonden schorten overleg met OCW op

UTRECHT | NIEUWS | Nu minister Van Bijsterveldt in het debat met de Tweede Kamer over de bezuinigingen op passend onderwijs heeft aangekondigd onverkort vast te houden aan haar voornemens, hebben de overlegpartners laten weten het beraad op te schorten.

“De PO-Raad, andere sectororganisaties en de vakbonden gaan niet met het ministerie van OCW overleggen over de uitwerking van passend onderwijs. De sociale partners vinden de uitvoering van passend onderwijs onder de huidige omstandigheden (met 300 miljoen bezuinigingen) onmogelijk”, meldt de PO-Raad op zijn website.

De PO-Raad, die de belangen van de werkgevers in het primair onderwijs behartigt heeft voor 14 maart een extra ledenbijeenkomst uitgeschreven. Met de achterban zal overlegd worden of en hoe er een vervolg moet komen op de acties tegen de bezuinigingen.
 
De PO-Raad vindt dat er niet serieus is gekeken naar alternatieven om het beoogde bezuinigingsbedrag binnen te halen. Een van die alternatieven is het schrappen van de prestatiebeloning, waar 240 miljoen euro voor gereserveerd is. Door de bezuinigingen verdwijnen 6000 arbeidsplaatsen en daarmee ook veel expertise en kunde, aldus de PO-Raad.

Een van de scholen die in zwaar weer dreigt te komen door de bezuinigingen is de Berkenschutse in Heeze.
 
► Ga hier naar de site van de PO-Raad
 
 

Deel dit artikel