15 juli 2024

Maatwerk houdt leerling in de Meierij vaak binnenboord

DEN BOSCH | NIEUWS | Middelbare scholen in de Meierij blijken effectief met het bieden van maatwerk voor jongeren die in het onderwijs (dreigen) vast te lopen. Door deze aanpak steeg het aantal leerlingen dat binnenboord bleef van 66 procent in 2009 naar bijn 90 procent in 2010.
 
Deze trend staat vermeld in het jaarverslag van het Samenwerkingsverband De Meierij (Den Bosch, Boxtel, Heeswijk-Dinther, St. Michielsgestel, Schijndel, Vught en Zaltbommel). De vo-scholen in de Meierij krijgen sinds vorig jaar een eigen budget voor het bieden van individuele trajecten voor potentiële uitvallers. Dit budget is nodig omdat de scholen voor dit maatwerk geen extra bekostiging ontvangen van de overheid.
 

De scholen maken slim gebruik van dit extra budget. “Scholen zijn steeds creatiever in het vinden van passende oplossingen, soms via extra ondersteuning intern, soms extern”, staat in het verslag te lezen. Van de in totaal 223 leerlingen die een individuele traject volgen/volgden zijn er 199 die nog op hun oude school zitten. Acht hebben hun diploma behaald en zijn van school. Zestien leerlingen zitten niet meer op hun oude school.
 
Specifieke behoefte
De introductie van een eigen budget voor maatwerk past in het beleid van SWV De Meierij om individuele scholen sterker te maken zodat ze beter in staat zijn om voor hun leerlingen te voorzien in een specifieke onderwijsbehoefte, m.a.w. passend onderwijs. De Meierij heeft een zorgstructuur die bestaat uit drie niveaus. Basiszorg in de klas, basiszorg binnen de school, bovenschoolse zorg.
 
Voor de basiszorg in de klas is het belangrijk dat docenten over de kwaliteiten beschikken om die zorg te bieden. Deze docenten krijgen daarvoor coaching-on-the-job. Bijna 350 docenten maakten gebruik van deze scholing. Dankzij een aanvullende subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch konden aanzienlijk meer docenten opgeleid worden dan was voorzien, staat in het jaarverslag.
 
Onmachtige ouders
Alle scholen werken met een Zorg en Advies Team (ZAT), een netwerk van professionals uit onderwijs, jeugdzorg, GGD enz. Het aantal leerlingen dat in 2010 in deze teams werd besproken nam af van 790 naar 653.  Daarbij ging het vooral om problemen in de thuissituatie, anti-sociaal gedrag en demotivatie.
 
Opvallend is dat de ervaringen van de ZAT’s over de samenwerking met de ouders in 2010 positiever waren dan in 2009. In ruim tachtig procent van de gevallen werd dat door de professionals als goed beoordeeld. Wel met de kanttekening dat een aanzienlijk deel van de ouders pedagogisch onmachtig was om de problemen van zoon of dochter het hoofd te bieden.
 
► Lees hier een artikel over SV De Meierij

Deel dit artikel