22 mei 2024

Fontys voert tempo op bij invoering iPads voor mobiel digitaal onderwijs

EINDHOVEN | NIEUWS | Fontys Hogescholen gaat in een hogere versnelling bij de invoering van mobiel digitaal onderwijs. De ervaringen met een pilot, waarbij 120 studenten bijna een half jaar met een iPad aan de slag gingen, zijn zeer goed bevallen.
 
“Het is niet langer een project, maar een manier van werken binnen onze hogeschool, dat is onze ambitie”, aldus Nienke Meijer, lid van het college van bestuur van Fontys,  vrijdag tijdens de drukbezochte afsluiting van de proefperiode. Vanaf volgend studiejaar moet minimaal tien procent van de studenten betrokken worden bij het verder ontwikkelen van smart mobile learning, met gebruikmaking van iPads of vergelijkbare tablets en smartphones.

Bovendien gaat Fontys een regeling in het leven roepen zodat het voor studenten gemakkelijker wordt om een dergelijk apparaat aan te schaffen. “Het moet in het dna van Fontys gaan zitten, niet alleen van studenten maar ook van docenten”, zei Meijer. Dat Fontys scherp de focus richt op vernieuwing van het onderwijs is niet meer dan logisch. “De kinderen van nu groeien op met mobiele media, het zijn digital natives. Daar moet het onderwijs op ingericht zijn.”
 
Twitteren in de collegezaal met een iPad

Studenten aanjagers
En het zijn de studenten die de weg wijzen. “Dat zijn de aanjagers van de innovatie. Wij kunnen daar dikke beleidstukken over schrijven, maar dan ben je na twee jaar nog geen stap verder. Veel beter is het om uit te proberen wat wel en niet werkt, ” aldus Marcel Wintels, collegevoorzitter van Fontys.
 
In het iFontys-project hebben studenten van tien uiteenlopende opleidingen groepsgewijs in de praktijk onderzocht hoe je een iPad kunt inzetten in het onderwijs. Dus niet alleen studenten van de ict-opleiding, maar bijvoorbeeld ook van vastgoed, pabo en kunstacademie.
 
Uit de presentaties van de groepen bleek dat de studenten zeer enthousiast zijn over het gebruik van de iPad. Met name de mogelijkheden om op elk gewenst moment  snel informatie op te zoeken en om met medestudenten en docenten te kunnen overleggen en kennis te delen (social learning), werd als zeer waardevol beschouwd.
 
Pabo for the future
Toch werden er ook kanttekeningen gemaakt. Voor studenten van de engineersopleiding is de iPad vooral een handig communicatiemiddel, maar voor het ´echte werk´ zijn zij toch aangewezen op een echte computer. En het is voor deze studenten lastig dat Apple, de producent van iPad, onder meer de mogelijkheid heeft geblokkeerd om blue tooth te gebruiken.
 
Binnen de pabo krijgt iFontys een stevig vervolg onder het motto Pabo for the future. De ervaring van de aankomende leerkrachten is dat kinderen graag met een iPad werken en dat daardoor de interactie onderling en met de leerkracht wordt versterkt, bijvoorbeeld door te twitteren. Bovendien kan er tijdwinst worden geboekt met de instructie, waardoor de leerkracht meer aandacht kan schenken aan individuele leerlingen.
 
Te weinig e-content
Toch moet niet uit het oog worden verloren dat een iPad, of welke device (instrument) dan ook, een middel is en geen doel, benadrukten projectleider Eric Slaats en mediablogger Peter van Loevezijn. En daar zit meteen een knelpunt, want wat de pilot aan het licht heeft gebracht is dat er een groot tekort is aan bruikbare content.
 
“En dat is belangrijk om de iPad een plek in het onderwijs te geven”, betoogde Van Loevezijn. De indruk bestaat dat de educatieve uitgevers een te afwachtende houding aannemen. Ze zijn bang dat door hen ontwikkelde e-content gekopieerd wordt, dat is immers relatief eenvoudig. De mediablogger riep uitgeverijen op over hun angst heen te stappen en het gesprek aan te gaan met de opleidingen.

► Lees hier meer over iFontys, bekijk de filmpjes

Deel dit artikel