15 juli 2024

Onderzoek naar onderwijs- en cultuurcampus in centrum van Tilburg

TILBURG | NIEUWS | Fontys Hogescholen, Bibliotheek Midden Brabant en culturele instellingen, verenigd in netwerkvereniging ‘De Locomotief’, laten een onderzoek doen naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van een gezamenlijke huisvesting in de Spoorzone Tilburg.
 
De te onderzoeken ‘Stadscampus’ moet een aantrekkelijke omgeving gaan bieden voor nieuwe vormen van interactie tussen onderwijs, creatieve bedrijvigheid, podium en nieuwe media. Het onderzoek wordt verricht door een denktank onder leiding van Barcode Architects (Rotterdam) en de in Tilburg gevestigde Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw. In mei zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd.
 
Het Deprezgebouw in de Spoorzone in Tilburg is verbouwd tot ontmoetingsruimte. Onlangs vond daar de High T plaats voor scholieren.

De Spoorzone is een van de strategische ontwikkellocaties voor de stad Tilburg. Het is voor de gemeente van groot belang dat zich hier partijen vestigen die een echte meerwaarde betekenen voor de stad. Het haalbaarheidsonderzoek vindt plaats met medeweten van de gemeente, die onlangs voor de Spoorzone een ‘kennis-plus profiel’ vaststelde. De gemeente gaat de resultaten van het onderzoek hieraan toetsen.
 
Stadscampus in Spoorzone
In het onderzoek worden meegenomen alle in Tilburg gevestigde opleidingen van Fontys Hogescholen (m.u.v. Hogeschool voor de Kunsten), de Stadsbibliotheek Centrum, Het Zuidelijk Toneel, Danshuis Station Zuid, KUNSTBALIE, De Nwe Vorst, bkkc, Mundial Productions en CAST. Samen zijn deze organisaties goed voor circa 75.000 m2.
 
Het karakter van de Stadscampus moet open en uitnodigend zijn, vol leven gedurende dag en avond en met een goede aansluiting naar de omliggende gebieden. Medio mei zullen de  bevindingen gepresenteerd worden en kan ingegaan worden op vragen van financiële haalbaarheid en inhoudelijke synergie.
[Bron: Persbericht]
 

Deel dit artikel