19 april 2024

Bestuurder Jan Aarts stapt over van Tangent naar INOS

BREDA | NIEUWS | Jan Aarts (57), collegevoorzitter van het schoolbestuur Tangent in Tilburg, stapt over naar het schoolbestuur INOS in Breda. Hij wordt daar lid van het college van bestuur.
 
Jan Aarts heeft al een gevarieerde carriere in het onderwijs achter de rug. Als leerkracht, als onderwijsbegeleider, als docent en directielid op de pabo, als onderwijsinspecteur en, tot 1 mei, als algemeen directeur/collegevoorzitter van Tangent.
 
De huidige voorzitter van het college van bestuur van INOS Wim Kaizer gaar met ingang van 1 september 2011 met pre-pensioen. Frank van Esch, nu nog lid van het college van bestuur zal op dat moment het voorzitterschap overnemen.
 
Onder het katholieke scholbestuur INOS vallen 26 basisscholen, 2 sbo-scholen en 3 scholen voor speciaal onderwijs (REC 3). Bij de stichting werken 1300 personeelsleden die aan ongeveer 10.500 leerlingen het onderwijs verzorgen.
 
Onder de stichting Tangent vallen 16 basisscholen met ruim 4800 leerlingen en 3 peuterspeelzalen.
 

Deel dit artikel