19 juli 2024

Challenge Onderwijs: Twee teams buigen zich over docent anno 2020

ONDERWIJSCONGRES | Maandag 28 februari is het startsein gegeven voor de Challenge Onderwijs Brabant. Twee teams van studenten en docenten van de Fontys Pabo in Eindhoven en de Lerarenopleiding in Tilburg onderzoeken gedurende een week hoe de leerkracht anno 2020 werkt.
 
Het thema ‘Get connected’ staat daarbij centraal. Gedurende een week gaan de teams aan de slag om antwoorden te vinden op dit vraagstuk. Op vrijdag 4 maart leveren de teams hun oplossingen in. De presentatie van de resultaten vindt plaats tijdens het Onderwijscongres op 17 maart in het Provinciehuis in Den Bosch.
 
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben op alle sectoren en branches hun effect, ook in het onderwijs. Zo zal het verlaten van de babyboomers (55 plussers) uit het onderwijs een uitstroom veroorzaken en leiden tot tekorten in personeel.
 
Daarnaast zal de invloed van ICT eveneens effect hebben in de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven en de vraag naar onderwijsinnovatie verhogen. Verder zullen andere maatschappelijke trends en ontwikkelingen ook het onderwijs min of meer dwingen tot veranderingen. Challenge Brabants is een gezamenlijk initaitief van Schoolnet Brabant, TNO én het Ruud de Moor Centrum.  
 
Get connected
De opdracht voor de Challenge-week bestaat uit de volgende vraag: Schets een beeld van ‘de leerkracht in 2020’ uitgaande van het thema ‘Get Connected!’. Onderliggende vraagstukken waar de vraag zich op toespitst zijn:
●      Get Connected met collega’s. Hoe gaan leerkrachten in 2020 om met collega’s. Hoe maken ze de verbinding met elkaar? Hoe leren ze van elkaar, hoe werken ze samen?
●      Get Connected met de organisatie. Wat is hun rol in de onderwijsorganisatie waarin ze werken? Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering, onderwijslogistiek en onderwijsinnovaties?
●      Get Connected met de omgeving. Wat is de rol van de leerkracht van de toekomst in relatie tot de omgeving, zoals de verbindingen met ouders, bedrijfsleven, overheden, sport, culturele instellingen, zorg en wijk- en buurtactiviteiten.
●      Get Connected met leerlingen/studenten. Welke verbindingen zijn er in het formeel en informeel leren te verwachten en hoe gaan leerlingen en leerkrachten met elkaar om?
●      Get Connected met jezelf. Wat betekenen de trends en ontwikkelingen voor de zelfsturendheid van leerkrachten?
●      Get Connected met informatie- en communicatietechnologie. Welke ontwikkelingen zijn op technologisch terrein te verwachten en wat betekent dit voor het vak van leerkracht?
 
De teams wordt gevraagd dit toekomstbeeld te onderbouwen met maatschappelijke, technologische en onderwijstrends, maar ook om concreet aan te geven welke acties op korte termijn nodig zijn om dit toekomstbeeld realiteit te laten worden.
 
Concept Challenge
Het concept van de Challenge is ontwikkeld door TNO en al ruim 75 keer met succes ingezet om oplossingen te genereren voor ingewikkelde vraagstukken. Schoolnet Brabant heeft TNO gevraagd om de teams gedurende de Challenge-week te begeleiden en ondersteunen.
[Bron: Persbericht]
 
► Lees hier meer over Schoolnet Brabant en de voortgang van Challenge Onderwijs

► Lees hier meer over het Onderwijscongres

Deel dit artikel