20 mei 2024

Bezoldiging Fontystopman Wintels toch boven de norm

EINDHOVEN | NIEUWS | De bezoldiging van Marcel Wintels, voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen, ligt toch boven de zogeheten Balkenendenorm.
 
Dat blijkt uit een overzicht van de salarissen van de bestuurders in het hbo dat door de HBO-raad is gepubliceerd. De norm ligt op 187.340 euro, maar daar zijn toeslagen en pensioenopbouw niet bij inbegrepen. Wintels komt uit op 202.641 euro. De overstijging is met medeweten van OCW, meldt de HBO-raad. Van de ruim tachtig bestuurders in het hbo zijn er twee die de norm overschrijden.
 
Wordt gekeken naar het wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) dan zit Wintels op een bedrag van 246.518 euro. Het WNT-maximum is 233.666 euro. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer.
 
Uit een eerder overzicht dat de AOb publiceerde en informatie van OCW leek het nog dat Wintels met de nieuwe WNT-norm binnen de grenzen zou blijven. Met de publicatie van het overzicht lost de HBO-raad een belofte in die voorzitter Guusje ter Horst deed in haar nieuwjaarstoespraak.
 
► Lees hier de verklaring van de HBO-raad

Deel dit artikel