22 juli 2024

Experiment: Sbo-school Schijndel transformeert tot gewone basisschool

SCHIJNDEL | NIEUWS | Het bestuur Skopos in Schijndel heeft zich ten doel gesteld dat alle aangesloten scholen zich ontwikkelen in de richting van inclusief onderwijs.
 
Voor de St. Jansschool, een school speciaal basisonderwijs, geldt het omgekeerde. Die moet de komende jaren transformeren in een reguliere basisschool. Met ingang van dit jaar zijn alle leerlingen op deze school welkom, dus ook kinderen zonder een zogeheten PCL-beschikking. Voor dit traject is toestemming verkregen van het ministerie van Onderwijs. Het heeft de status van ‘smal experiment’.
 
Het bestuur van Skopos telt zes reguliere basisscholen (ruim 2300 leerlingen) en een sbo-school. Het bestuur is tevens een samenwerkingsverband. In de schoolgidsen staat het volgende over het passend onderwijsbeleid van Skopos:
 

Omgaan met verschillen
Alle basisscholen van Schijndel ( Skopos-scholen) hebben afgesproken dat ze zich meer gaan richten op inclusief onderwijs. Dat betekent dat alle Schijndelse basisscholen, dus ook onze school, aan alle kinderen, die extra zorg of ondersteuning nodig hebben deze ook kunnen geven. Deze kinderen zijn ook nu al welkom op onze scholen, maar we willen hen in de toekomst nog beter kunnen opvangen en begeleiden.
Alle scholen doen hun uiterste beste om dit te realiseren binnen de eigen organisatievorm. Het uiteindelijk doel van inclusief onderwijs is dat alle scholen geschikt zijn voor alle kinderen en dat elk kind in de eigen wijk naar school kan gaan als ouders daarvoor kiezen.
 
Smal experiment
De Skoposscholen ontwikkelen zich dus richting inclusief onderwijs: alle kinderen krijgen de zorg en ondersteuning die nodig is op de eigen school. Binnen de Skopos –scholen beschikken we ook over een Speciale school voor Basisonderwijs St.Jansschool. Op deze school worden momenteel alleen kinderen toegelaten die een zgn. PCLbeschikking hebben.( = toestemming van Permanente Commissie Leerlingenzorg).
Om te zorgen dat de St. Jansschool van gezonde omvang en diversiteit is, is het de bedoeling dat er op de St. Jansschool ook kinderen worden toegelaten zonder PCL-beschikking. Skopos heeft daarvoor van het ministerie toestemming gekregen (= smal experiment).

Het is de bedoeling dat over 4 jaar de St. Jansschool een regulier bekostigde levensvatbare basisschool is. Het wordt een school net als de andere scholen met eigen kwaliteiten, maar zonder het etiket ‘speciaal’.
Er worden dus met ingang van schooljaar 2010-2011 alle kinderen toegelaten. De groepsgrootte wordt net als op de andere basisscholen bepaald door de organisatievorm en ondersteuningsbehoefte bij kinderen.
 
 

Deel dit artikel