19 mei 2024

Alle mbo-scholen scoren een voldoende in de Keuzegids

DEN HAAG | NIEUWS | Alle mbo-scholen, dus ook die in Brabant, scoren een voldoende in de nieuwe Keuzegids MBO. De gids, die voor de tweede keer verschijnt, is 9 maart gepresenteerd in Den Haag en gaat vooral over de BOL-opleidingen in de niveaus 3 en 4.
 
Dat er geen onvoldoendes werden uitgedeeld aan de instellingen als geheel wil niet zeggen dat er niets aan te merken was. Want er zijn wel degelijk een aantal pijnpunten, merkte hoofdredacteur Frank Steenkamp op. De studenten die ten behoeve van de keuzegids aan een enquête meededen waren kritisch over  Bekendmaking roosterwijzigingen (5,3), omgang met klachten (5,7), luisteren naar mening studenten (6,1), hulp bij keuzes tijdens studie (6,1) en begeleiding vervolgkeuzes (6,1).
 
Studenten van de opleiding Sound en Vision in Tilburg.

Steenkamp wees erop dat de eerste drie klachten gaan over het contact van de schoolorganisatie met leerlingen. De andere klachten betreffen de persoonlijke begeleiding. Op deze twee hoofdpunten scoort het mbo in de Keuzegids dan ook het zwakst. Duidelijk positiever (met cijfers rond de 7) zijn de oordelen over het feitelijke onderwijs, de stages en de toetsing – al zijn er ook op die punten wel flinke verschillen per vakgebied en per school.
 
Ranglijst
De Keuzegids heeft ook een top-3 samengesteld, in diverse categorieën. De onderlinge verschillen zijn overigens niet zo groot. Die ranking is als volgt:
Brede scholen of ROC’s:
1. Hoornbeeck, Amersfoort (7,13) 1. Nimeto, Utrecht (7,11) 1. Groenhorst College, Ede (6,89)
Vakscholen:
1.. ROC Menso Alting, Groningen (6,92) 2. SintLucas, Boxtel (7,03) 2. De Groene Welle, Zwolle (6,88)
Groene scholen (AOC)
3. Graafschap, Doetinchem (6,86) 3. SOMA, Harderwijk (6,94) 3. AOC Friesland, Leeuwarden (6,64)

De scores van de Brabantse instellingen zijn als volgt: ROC West-Brabant (6,60), ROC Tilburg (6,53), De Rooi Pannen (6,83), Koning Willem I College (6,76), ROC Eindhoven (6,69), ROC De Leijgraaf (6,73), ROC Ter Aa (6,80), SintLucas (7,03), Helicon (6,57) en Eindhoven School (6,42).
 
Walther Tibosch, voorzitter van het college van bestuur van stichting SintLucas –
de eindhovense school, ziet in de score een bevestigiing dat ‘SintLucas in staat is om aan de top van het mbo-onderwijs te blijven.’ Toch is het zeker geen reden om achterover te leunen. ‘We blijven bezig om het onderwijs te verbeteren. We zijn het afgelopen jaar gestart met de nieuwe opleiding Creatief vakman en doen mee aan het project de Netwerkschool waarin we aansluiten op het nieuwe leren  van studenten.’
 
Kleine rel
Vorig jaar veroorzaakte de verschijning van de eerste uitgave van de Keuzegids MBO in de sector nog een kleine rel. Maar alle partijen hebben elkaar gevonden en Jan van Zijl kreeg als voorzitter van de MBO Raad het eerste exemplaar uitgereikt. De Keuzegids wordt nu al eens aanwinst gezien. Het is een instrument om het maken van keuzes te verbeteren en om scholen scherp te houden als het gaat om de kwaliteit.
 
Jan van Zijl stelde bij de presentatie:  “Dé slechte mbo-onderwijsinstelling bestaat niet. Die conclusie mogen we in alle bescheidenheid best trekken uit de Keuzegids 2011. Alle mbo-scholen scoren voldoende.” Hij waarschuwde er wel voor niet teveel waarde te hechten aan de ranglijsten. “Een roc met grootstedelijke diversiteit en een onderwijsinstelling in de provincie met elkaar vergelijken blijft gewoon lastig.” 
[Bron: persberichten]

► Meer informatie op de site van de Keuzegids

Deel dit artikel