19 juni 2024

Steekproef: Helft scholen scoort goed met rekenen, helft slecht

UTRECHT | NIEUWS | Uit een steekproef van de Onderwijsinspectie blijkt dat de helft van de basisscholen goede resultaten boekt met rekenen-wiskunde en de helft van de scholen slecht.
 
Dat verschil is deels te verklaren uit de mate waarin scholen aandacht besteden aan automatiseren: het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Rekensterke scholen blijken vaak, bovenop het automatiseren volgens de lesmethodes, extra aandacht te schenken aan dit onderdeel. Rekenzwakke scholen beperken zich doorgaans tot wat er in de methode voorgeschreven staat.
 
Kleuter leert spelenderwijs omgaan met getallen. Op veel scholen is daar te weinig aandacht voor in de kleutergroepen.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Automatiseren bij Rekenen-Wiskunde, dat de inspectie heeft opgesteld in het kader van een breder onderzoek naar de basisvaardigheden in het primair onderwijs. Scholen zijn op grond van Kerndoel 27 verplicht om te automatiseren.
 
Uit de steekproef blijkt dat alle scholen voldoende aandacht besteden aan dat automatiseren. Driekwart van de scholen besteedt daar minimaal tien minuten per dag aan. Echter, een vijfde van de scholen doet in de kleutergroepen te weinig aan voorbereiding op de rekenvaardigheden. Dat is in de ogen van de inspectie zorgelijk omdat dat kinderen later op kan breken.
 
Systematische aanpak
Goed automatiseren is, zo benadrukt de inspectie belangrijk, er is een duidelijke relatie met goede resultaten voor rekenen-wiskunde. En dat is op alle niveaus, bij de leerling, in de groep, in de school.
Maar een verklaring voor een verschil in prestaties van sterke en zwakke rekenscholen gaat verder dan het onderdeel automatiseren. Het gaat om het geheel van een systematische aanpak van én automatiseren én opbrengstgericht werken én een goede kwaliteitszorg.
 
Voor minister Van Bijsterveldt passen de uitkomsten van het onderzoek in haar beleid om de prestaties van het onderwijs te verbeteren. In haar actieplan ‘Basis voor presteren’, dat komende zomer verschijnt, zal in ieder geval de invoering van een centrale eindtoets en een leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) worden opgenomen. Ook zal ze aandacht schenken aan een verdere professionalisering van de leraar.
 
► Lees hier een samenvatting van het rapport van de Onderwijsinspectie  

Deel dit artikel