24 april 2024

Concept Leonardoschool financieel onder druk

EINDHOVEN | NIEUWS | Jan Hendrickx, grondlegger van de Leonardoscholen, maakt zich zorgen over de toekomst van dit onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.
 
Omdat de overheid geen extra geld beschikbaar wil stellen valt aan een versobering van het concept niet te ontkomen, vreest Hendrickx. “Er zijn zelfs al signalen binnengekomen bij de Leonardostichting dat er scholen er mee willen stoppen omdat ze het financieel niet meer op kunnen brengen”, aldus Hendrickx, vrijdag na afloop van een conferentie voor hoogbegaafde scholieren op de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e).
 
Op dit moment zijn er in Nederland 54 basisscholen die Leonardoklassen hebben, in het voortgezet onderwijs zijn er dat acht. In Brabant zijn er vijf basisscholen en één middelbare school.* Het is een relatief  dure vorm van voortgezet onderwijs, onder meer vanwege klassen van maximaal zestien leerlingen en de inschakeling van vakdocenten voor vreemde talen, kunst, enz.
 
Extra budget
Volgens Hendrickx zou de overheid 2500 euro extra beschikbaar moeten stellen bovenop het reguliere budget van ongeveer 5000 euro per leerling. Voor alle Leonardoleerlingen zou dat gaan om tien miljoen euro structureel per jaar. Dat is nog altijd aanzienlijk minder dan het bedrag per leerling dat voor bestaand speciaal onderwijs moet worden uitgetrokken, zegt Hendrickx.
 
Jan Hendrickx, grondlegger van de Leonardoscholen, na afloop van zijn presentatie op de TU/e in gesprek met enkele hoogbegaafde leerlingen. Foto: Emmanuel Naaijkens.

Maar minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) is dat niet van plan, liet ze eerder dit jaar weten in antwoord op Kamervragen. Scholen met Leonardoklassen die financieel in problemen raken, zal ze ook niet te hulp komen. Deze scholen wisten waar ze aan begonnen, is de stelling van de minister. Bovendien zijn er scholen die er binnen hun reguliere budget in slagen om aangepast onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te bieden.
 
Teleurgesteld
Hendrickx toonde zich vrijdag zeer teleurgesteld over de houding van OCW. De afgelopen jaren had het Leonardoconcept, ook in politiek Den Haag, flink de wind in de zeilen gekregen. Vanuit het hele land kwamen er van scholen verzoeken binnen bij de Leonardostichting om aan te mogen haken. Maar nu ziet Hendrickx dat zijn levenswerk, waar hij al in de jaren zeventig de fundamenten voor legde, onder druk komt te staan.
 
“Als de overheid vasthoudt aan het standpunt dat er geen extra budget beschikbaar wordt gesteld dan zie ik maar twee alternatieven. Dat is een eigen bijdrage van de ouders van ongeveer 200 euro per maand, maar dat zal niet iedere ouder kunnen opbrengen. Of de uitvoering van het Leonardo-onderwijs wordt versoberd, bijvoorbeeld door de groepsgrootte te verhogen naar twintig leerlingen en geen beroep meer te doen op vakdocenten. Het concept als zodanig, waarbij deze leerlingen zich in een eigen groep kunnen ontwikkelen en waar ze met elkaar kunnen sparren blijft dan wel overeind. Maar ideaal is het niet.”

Deelnemers aan de leerlingenconferentie over hoogbegaafdheid. Foto: Bart van Overbeeke Fotografie.

Reserves
Hendrickx, die zelf jarenlang directeur van een basisschool in Venlo was, snapt best dat schoolbesturen met Leonardoklassen voor een lastige keuze staan. Omdat de kosten niet helemaal uit de reguliere bekostiging betaald kunnen worden, moeten de reserves worden aangesproken. In een tijd dat de broekriem moet worden aangehaald is dat niet vol te houden, ook niet te opzichte van andere scholen onder zo’n bestuur.
 
Dit voorjaar komt de minister met haar beleid om de prestaties van het onderwijs te verbeteren. In die nota zal ze ook ingaan op excellent onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
 
*| De scholen in Brabant met Leonardoklassen zijn De Zevensprong (Eindhoven), d’n Heikakker (Deurne), Montessorischool Dubbelwijs (Breda), De Blaak (Tilburg), De Mussenacker (Udenhout). De Regenboog in Cuijk wil gaan starten, KPO in Roosendaal oriënteert zich op de mogelijkheden. Het St. Willebrord Gymnasium in Deurne is de enige middelbare school die Leonardo-onderwijs biedt.
 
► Lees hier meer over het Leonardo-onderwijs.
 

Deel dit artikel