20 mei 2024

Minister bezoekt door bezuiniging zwaar getroffen Berkenschutse

DEN HAAG | NIEUWS |  Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) brengt in april een werkbezoek aan De Berkenschutse in Heeze, een school voor kinderen met epilepsie.
 
Deze school wordt zwaar getroffen door de aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs. De bekostiging wordt zowat  gehalveerd, van 23.000 euro per leerling naar 12.500 per leerling. Daardoor komt het voortbestaan van de Berkenschutse in gevaar.  Ook op de andere epilepsieschool in Nederland, de Waterlelie nabij Heemstede, moet het mes fors in de uitgaven.
 
In de Tweede Kamer zijn kritische vragen gesteld over de scholen die  bovengemiddeld zwaar worden getroffen door het bezuinigingspakket.  De minister wil zich daarom persoonlijk op de hoogte gaan stellen van de situatie op de Berkenschutse en de Waterlelie, door met de betrokkenen in gesprek te gaan, schrijft ze in een brief aan de Kamer.
 
Protest tegen de bezuinigingen op passend onderwijs, februari 2011

De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Met leerlingen tussen 4 en 20 jaar met een niveau van zeer  moeilijk lerend tot en met havo/vwo voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Het is een cluster 3 school voor langdurig zieke kinderen. En de school werkt nauw samen met het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe dat op hetzelfde terrein ligt. 
 
Eerder heeft de minister in een brief aan de Kamer geschreven dat ze vasthield aan de bezuinigingsmaatregelen op de scholen voor epilepsie. Daarin legt ze uit dat de kortingen in haar ogen logisch zijn gezien het systeem van bekostiging.
 
Na de zomer
In de brief die de minister deze week naar de Kamer heeft gestuurd geeft ze nadere informatie over de uitwerking van het beleid van passend onderwijs en de bezuinigingsmaatregelen. Over het tijdpad zegt de bewindsvrouw het volgende.
“Het doel is om na de zomer het wetsvoorstel passend onderwijs aan te bieden aan uw Kamer. Om dat te bereiken, moet nog een aantal stappen worden gezet. Medio maart is het concept wetsvoorstel voorgelegd aan de Onderwijsraad, het College bescherming persoonsgegevens en de ECPO. Ook wordt dan een uitvoeringstoets uitgevoerd. Daarna vindt behandeling van het wetsvoorstel in de Ministerraad en advisering door de Raad van State plaats.”
 
Over de gehele invoering van passend onderwijs en de voortgang die daarbij wordt geboekt op de verschillende onderdelen, zal de Kamer in juni een voortgangsrapportage ontvangen. In die rapportage zal Van Bijsterveldt ook ingaan op de uitvoering van de motie waarin de regering wordt verzocht het sluiten van scholen voor speciaal onderwijs te voorkomen.

► Lees  hier de brief van de minister over passend onderwijs

Deel dit artikel