26 mei 2024

Hoogleraar: ‘Elke bijzondere school kan nu hoofddoekverbod invoeren’

TILBURG | NIEUWS | Update | De uitspraak van de rechter dat de Volendamse katholieke Don Boscoschool een hoofddoekverbod mocht instellen, kan verregaande consequenties hebben, stelt de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht prof. Paul Zoontjens.

“In principe kan nu elke bijzondere school een hoofddoekverbod instellen, ook scholen die al langer moslima’s met een hoofddoek hebben toegelaten. Een school kan namelijk besluiten om haar beleid te wijzigen. Dat heeft dan geen effect voor de leerlingen die al op school zitten, maar wel voor nieuwe leerlingen. Op termijn kan bijvoorbeeld een katholieke school die er eerder geen moeite mee had dat moslima’s een hoofddoekje droegen, toch tot een verbod komen”, zegt Zoontjens

In de Volendamse uitspraak draait het om het begrip consistent. In 2003 en in 2007 oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dat bijzondere scholen een hoofddoekje mogen verbieden. Hun grondslag laat toe dat ze eisen kunnen stellen aan de kleding, dat moet wel in beleid worden vastgelegd. En scholen moeten consistent handelen.

Volgens de commissie was daar in de Volendamse kwestie geen sprake van. Toen de vmbo-leerling een hoofddoek ging dragen, was er geen beleid van de school waarin dat verboden werd. De commissie vond dat school daarom het dragen van een hoofddoek niet mocht afwijzen.

Grondslag
De school voerde bij de rechter aan dat op dit punt nooit beleid was gemaakt omdat er voorheen geen moslima’s met een hoefddoek. Het stond de school daarom vrij om alsnog beleid te formuleren, aldus de rechter. Volgens Zoontjens heeft de rechter in lijn met de eerdere uitspraken van de CGB geredeneerd, maar verklaart deze opvatting over consistentie dat de uitkomst toch een andere is.
Prof. Zoontjens, verbonden aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Onderwijsraad, vindt dat de uitspraak van de rechter te ver gaat. “Dat een school van leerlingen en ouders mag  verlangen dat ze de grondslag van een bijzondere school respecteren is terecht. Dat betekent dat je geen negatief gedrag vertoont of je negatief uitlaat over die grondslag. Maar deze uitspraak gaat verder, hier wordt uit naam van respect voor de grondslag gevraagd in te leveren door geen hoofddoekje te dragen.”

Hoogste instantie
Dat zit de hoogleraar niet lekker. Bijzondere scholen kunnen een toelatingsbeleid voeren, maar doen dat niet altijd. Dat bijvoorbeeld katholieke scholen moslimkinderen toelaten wordt ook wel eens ingegeven door het feit dat het leerlingenaantal terugloopt. “Bedrijfseconomische redenen spelen dan een rol. Toch willen die scholen hun katholiciteit behouden, maar je kunt afvragen, voor wie dan?”

Tegen de uitspraak van de rechter kan hoger beroep worden aangetekend. Zoontjens zou het toejuichen als de rechter in hoogste instantie een uitspraak zou doen over deze kwestie. Het is niet bekend of de leerling in beroep gaat. De Volendamse school  is er alles aan gelegen om de verhouding met de leerling te normaliseren, zo blijkt uit het vonnis. De rechter helpt daarin mee door de verliezende partij niet tot proceskosten te veroordelen.

Update 6 september 2011 |  

Don Bosco College Volendam mag hoofddoekje verbieden 

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat het hoofddoekjesverbod van het rooms-katholieke Don Bosco College te Volendam niet onrechtmatig is jegens een leerlinge die een hoofddoek wil dragen als uiting van haar islamitische geloof.

► Lees hier een samenvatting van de uitspraak

Deel dit artikel