16 april 2024

Zoektocht naar 250 ‘onzichtbare’ voortijdig schoolverlaters

TILBURG | NIEUWS | Drie maatschappelijke instellingen gaan op zoek naar 250 voortijdig schoolverlaters in Midden-Brabant die nu niet in beeld zijn bij de jongerenloketten.
 
Het gaat om jongeren die het onderwijs de rug hebben toegekeerd vanwege persoonlijke en vaak meervoudige problemen. Door met deze ‘onzichtbare’ voortijdig schoolverlaters in contact te komen hoopt de overheid te bereiken dat ze toch terugkeren naar de schoolbaken en een kwalificatie behalen.
 
De uitvoering van het project – een pilot – is in handen van Instituut Maatschappelijk Werk, Juvans en Kompaan en de Bocht. Hun professionals moeten de betrokken jongeren,  in overleg met hen, zo mogelijk begeleiden naar jongerenloket  Blink (Tilburg) of Workmate (Waalwijk en Loon op Zand).  De professionals gaan af op ieder signaal over jongeren die geen dagbesteding en diploma hebben.
 
Het proefproject heeft twee doelen: nu zoveel mogelijk voortijdige schoolverlaters naar de jongerenloketten leiden. Daarnaast het ontwikkelen van een succesvolle methode voor de langere termijn, om oog te blijven houden voor deze jongeren en waar nodig passende hulp te bieden. Deze methode wordt na afloop van de pilot overgedragen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 
Impulswijken
Het streven is om in de eerste fase van de pilot, tot 1 april 2012, minimaal 75 tot 100 jongeren te bereiken en inzicht te krijgen in hun situatie. Het gaat om jongeren in Tilburg en Midden-Brabant. Speciale aandacht gaat uit naar de Tilburgse impulswijken.  

Voor de eerste fase van de pilot is een subsidie van €268.312 verleend uit de middelen voor het Tilburg Akkoord en de RMC middelen (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Op basis van de ervaringen uit de eerste fase wordt een besluit genomen over de subsidiëring van de 2e fase van de pilot
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel