15 juli 2024

Eerste resultaten Playing For Success duiden op positieve tendens

DEN BOSCH | NIEUWS | Het initiatief Playing for Success lijkt, net als het voorbeeld in Engeland, positieve effecten op te leveren voor leerlingen die achterblijven in hun prestaties.
 
Dat valt op te maken uit het eerste en nog beperkt onderzoek bij de drie starters, de leercentra bij de voetbalclubs PSV, ADO Den Haag en FC Zwolle. Playing for Success beoogt leerlingen van 9 tot 14 jaar die hun draai niet vinden op school te stimuleren hun talenten te ontwikkelen door ze in contact te brengen met een omgeving waar topsport wordt bedreven.

Inmiddels doen dertien voetbalclubs mee. In Brabant gaat het op dit moment om vijf clubs, behalve PSV zij dat NAC in Breda, Willem II in Tilburg, FC Helmond en RBC in Roosendaal. Andere clubs in Brabant haken in de nabije toekomst aan. KPC Groep in Den Bosch is nauw betrokken bij de implementatie van Playing for Success,  dat drijft op samenwerking tussen betaald voetbalclubs, primair en/of voortgezet onderwijs, gemeenten en mbo- en hbo-instellingen.

Deelnemers aan Playing for Success in het PSV-stadion (archieffoto).

Het concept is tien jaar geleden ontwikkeld in Groot-Brittannië en is daar erg goed aangeslagen. FC Zwolle beet in het voorjaar van 2009 in Nederland als eerste het spits af, kort daarna gevolgd door PSV en Eindhoven.
Gezien de korte tijd dat bij deze drie clubs ervaring is opgedaan, de beperkte beschikbaarheid van harde toetsgegevens en het feit dat het programma nog in ontwikkeling is hebben de onderzoeksresultaten een voorlopig karakter. Maar de tendens ervan lijkt de hoge verwachtingen te bevestigen. In het rapport, opgesteld door externe onderzoekers zoals Cito, wordt gesproken van veelbelovende resultaten.
 
Leerresultaten
De onderzoekers: ´Dit geldt voor zowel de leerresultaten van de deelnemers op taal en rekenen (een licht tot matig positief effect), als hun sociaal-emotionele ontwikkeling (op bijna alle onderdelen een zeer positieve respons). Ook de maatschappelijke uitstraling is duidelijk, wordt breed waargenomen en blijkt op een aantal punten zelfs de verwachtingen te overstijgen.’
 
Er wordt ook geconstateerd dat er op de scholen veel interesse is om deel te nemen aan Playing for Success (PfS). ‘Het enthousiasme dat PfS genereert bij alle betrokkenen werkt op verschillende manieren door bij het onderwijs: leerlingen staan te trappelen om geselecteerd worden voor deelname en leerkrachten willen graag meewerken aan het project. Het werkplezier en de eigen ontwikkeling van leerkrachten wordt vergroot door deelname aan PfS.’
 
Voortijdig schoolverlaters
Inmiddels is Playing for Success uitgebreid met een nieuwe doelgroep. De komende drie jaar werkt de Stichting Playing for Success Nederland samen met Noorderpoort Groningen, ROC Landstede, ROC van Twente, CIOS Goes en KPC Groep aan de ontwikkeling van een nieuw programma om voortijdige schoolverlaters van 15-23 jaar te laten doorstromen naar opleiding of werk.
 
Playing for Success maakt gebruik van de aantrekkingskracht van het betaald voetbal om leerlingen zoveel mogelijk positieve ervaringen te laten opdoen. Het stadion, het topsportklimaat en het succes van de voetballers dragen allemaal bij aan een omgeving die uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Playing for Success noemt dat: Leren met een wow-factor.
 
Alle deelnemers werken een persoonlijk programma af van ongeveer 10 weken; vijf tot tien dagdelen per week. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen en hebben meerdere begeleiders. Het programma is erop gericht om deelnemers te laten doorstromen naar opleiding of werk.
Tijdens de pilot zullen zo’n 500 voortijdig schoolverlaters aan het programma deelnemen. Na afloop zullen de leercentra naar verwachting zelfstandig worden voortgezet en zal het aantal leercentra voor 15-23 jarigen verder worden uitgebreid.
 
► Lees hier ‘Brabantse profclubs stimuleren leerlingen met Playing for Success’
 

Deel dit artikel