22 mei 2024

Lucht geklaard na bliksembezoek minister aan speciale school De Bodde

TILBURG | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft maandag 11 april een bliksembezoek gebracht aan speciale school De Bodde in Tilburg. “Maar onze zorgen zijn niet weggenomen”, aldus directeur Anja Hulshoff
 
Aanleiding was een geprikkelde briefwisseling tussen de school en de minister over de aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs. De bewindsvrouw vond dat de leerkrachten van de Tilburgse school beter hadden moeten letten op het taalgebruik van de leerlingen in hun protestbrieven naar Den Haag. Het ging om opmerkingen van leerlingen als ‘hebt u geen hersens’ en ‘hier komen rellen van’.
De directeur van de school verweet de minister vervolgens dat ze geen goed beeld heeft van de leerlingen in het speciaal onderwijs.

Minister Van Bijsterveldt in gesprek met leerlingen van De Bodde in Tilburg.

Aanvankelijk reageerde de minister niet op een uitnodiging van directeur Hulshoff om naar De Bodde te komen, maar op werkbezoek in Brabant (De Berkenschutse in Heeze en Koning Willem I College in Den Bosch) besloot ze toch een omweg te maken naar Tilburg. “En we hebben haar open en met respect ontvangen” aldus Hulshoff. Een woordvoerster van minister Van Bijsterveldt bevestigt dat.
 
De tien minuten die er gepland stonden voor het bliksembezoek liepen behoorlijk uit, want de minister sprak ook met de leerlingen die brieven hadden geschreven. Ze ging op vragen zoals ‘Hoe denkt u over onze toekomst?’ En ‘Kan ik hier straks nog wel leren wat ik wil leren?’. En ze legde uit wat de bedoeling van het beleid is ten aanzien van passend onderwijs en de bezuinigingen.
 
Netvlies
“Ik hoop dat de minister nu beter begrijpt dat onze leerlingen anders zijn dan in het regulier onderwijs. Ze heeft in ieder geval gezegd dat ze nu scherper op het netvlies heeft waar het in het speciaal onderwijs om gaat. En ik hoop dat ze nu beseft wat de grote betekenis is van ambulant begeleiders”, aldus Hulshoff. Als de bezuinigingen doorgaan dan verdwijnen er bij De Bodde, school voor moeilijk lerende kinderen, een twintigtal begeleiders.
 
De directeur van De Bodde gaat er vanuit dat het laatste woord nog niet gezegd is en ze is bereid om OCW van informatie te voorzien die onderbouwt dat de bezuiniging op passend onderwijs ingrijpende gevolgen heeft voor het onderwijs en dus voor de kinderen.

► Lees hier het artikel ´School De Bodde in aanvaring met minister over brieven leerlingen´

Bloemen voor de minister, 'we hebben haar met respect ontvangen'.

Deel dit artikel