23 mei 2024

Bezuinigingen op onderwijs jaar uitgesteld, geen afstel

DEN HAAG | NIEUWS | Het kabinet heeft onder maatschappelijke druk besloten om de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen later te laten ingaan dan de bedoeling was. De bewindslieden van OCW benadrukken in hun brief aan de Tweede Kamer dat er geen sprake is van afstel.
 
De maatregelen bestonden uit een bezuiniging op passend onderwijs en het hoger onderwijs, in combinatie met de invoering van een langstudeerdersboete. Tegen deze plannen bestaat veel verzet, maar tot
woensdag 13 april hield het kabinet vol dat de maatregelen in het hoger onderwijs per 1 augustus 2011 in zouden gaan, voor passend onderwijs met ingang van augustus 2012.
 
Eindhovense hoogleraren protesteren in Den Haag tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. (Archieffoto)

Maar nu is dus alsnog besloten te ´temporiseren´.  “Gelet op de zorg voor een goede invoering van de beide maatregelen die buiten en binnen het parlement, zowel bij de oppositie als bij VVD, CDA en PVV leeft en de wens van het kabinet te komen tot draagvlak in het parlement, is in de afgelopen weken in het kader van de begrotingsvoorbereiding gekeken wat maximaal haalbaar is om een zorgvuldige invoering verder te bevorderen”, schrijven de bewindslieden.
 
Door de maatregelen m.b.t. passend onderwijs te vertragen is er voor de scholen meer tijd om de mogelijk personele gevolgen van de bezuiniging beter op te vangen, ´zodat bestaande expertise van personeel behouden kan blijven en gedwongen ontslagen zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.´ De bewindslieden hopen ook dat nu het overleg over de invoering kan worden heropend. Het is nog onduidelijk of aangekondigde acties doorgaan.
 
Door het uitstel met een jaar ontstaat er een gat in de begroting. Dat wordt  onder meer gedicht met een eenmalige meevaller en een bezuiniging op maatschappelijke stages en op de prestatiebeloning.
 
► Lees hier de brief van OCW

Deel dit artikel