14 juni 2024

Brede vmbo-scholen in Breda werken aan krachtig profiel

BREDA | NIEUWS | De brede, beroepsgerichte vmbo-scholen in Breda gaan hun profiel versterken zodat ze een aanlokkelijk alternatief zijn voor leerlingen die nu voor de theoretische leerweg kiezen.
 
Net als elders in het land is ook in Breda de tendens zichtbaar dat meer leerlingen na de basisschool naar het algemeen vormend onderwijs (vmbo-t, havo, vwo) gaan. Een deel van die leerlingen zou echter beter thuis zijn op een brede vmbo-school, zo blijkt uit de cijfers. “Elk jaar maken minimaal tweehonderd leerlingen, afkomstig van een scholengemeenschap met een vmbo-t,  in het derde jaar de overstap naar onze scholen”, zegt Johan Baselmans, bestuurder van SKVBO en directeur van vmbo-school Tessenderlandt.
 
Vmbo-school Prinsentuin Breda

Dat is op de eerste plaats een slechte zaak voor de betrokken leerlingen die vaak gefrustreerd zijn omdat ze het gevoel hebben te falen. Maar ook voor de scholen is die tussentijdse uitstroom een probleem. “Wij gaan er, in samenwerking met alle scholen, voor zorgen dat die overstap soepel gemaakt kan worden. Het heeft geen zin om ouders er op voorhand van te weerhouden hun kind voor vmbo-t in te schrijven, ook al zou die in het beroepsgericht onderwijs beter op zijn plek zitten. Ouders hebben nou eenmaal het recht om te kiezen, daar gaan we niet aan tornen.”
  
Die samenwerking bestaat eruit dat de twee besturen gezamenlijk tot een herschikking van opleidingen en locaties komen, zodat een breed palet aan opleidingen ontstaat die verzorgd worden in aantrekkelijke, eigentijdse gebouwen. Per saldo blijven er in Breda drie brede  vmbo-scholen op evenzoveel locaties. Tessenderlandt, Scala en Prinsentuin. De bestaande Van Cooth-school gaat per 1 augustus 2012 dicht. De opleidingen worden overgeheveld naar de drie genoemde scholen.
 
Zorgleerlingen
“Door uitruil van opleidingen zal elke school zich straks kunnen onderscheiden, bovendien is dat veel efficiënter”, aldus Baselmans. Ook de vmbo-scholen die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan zorgleerlingen (Rotonde en Christoffel) krijgen een versterkt profiel. De (kleine) locatie het Kompas gaat verdwijnen. Om in te spelen op het beleid van Passend Onderwijs komt er een expertisecentrum met deskundigen, waar alle scholen in Breda gebruik van kunnen maken.
 
Met de samenwerking tussen SKVOB en ROC West-Brabant wordt een uitwerking gegeven aan het masterplan ‘Ruimte voor samenscholing’, dat alle Bredase scholbesturen en de gemeente in 2006 hebben vastgesteld. Dat masterplan heeft als oogmerk een stevige kwaliteitsslag te maken op onderwijsgebied, zowel inhoudelijk als met huisvesting. Praktijkschool Breda krijgt daarom een nieuw gebouw.
 
Gevolgen bevolkingskrimp
De veranderingen zijn ook ingegeven door de verwachte terugloop van het aantal leerlingen. Voor alle scholen wordt de spoeling dunner.  “Volgens berekeningen daalt in Breda en directe omgeving de komende tien jaar het aantal kinderen dat naar de brugklas gaat met zo’n 15 tot 20 procent, dat zijn forse aantallen”, aldus Baselmans.
 
De drie brede vmbo-scholen in Breda/Teteringen hebben nu gezamenlijk ruim 2100 leerlingen. De zorglocaties hebben samen dik 700 leerlingen.
Als alles volgens plan verloopt dan heeft de beoogde herschikking in het vmbo in augustus 2012 zijn beslag. De besturen garanderen dat de operatie geen nadelige gevolgen zal hebben voor leerlingen en personeel.
 
 
 

Deel dit artikel