22 juli 2024

Op basisschool De Regenboog doen ze al aan passend onderwijs

SCHIJNDEL | ACHTERGROND | Passend onderwijs nadert met rasse schreden. Met ingang van het augustus 2012 zijn scholen verplicht om voor elk kind dat wordt aangemeld een ‘passende plek’ te vinden, dus ook voor kinderen met een beperking. In samenspraak met de ouders. Die plek kan zijn binnen een gewone (reguliere) school, of op een speciale school. Geen enkel kind mag dus nog buitenboord vallen.
In het onderwijs zijn de meningen verdeeld over dit nieuwe beleid. Kan de gewone basisschool dit wel aan?
 
Op basisschool De Regenboog in Schijndel hebben ze helemaal geen last van koudwatervrees, ze zien het als een uitdaging. Sterker nog, als het aan directie en team ligt, is dat nog maar het begin. In de ogen van directeur Adrie Hellings en adjunct Marja Schippers is het ideaal dat álle kinderen, ongeacht hun beperkingen, naar dezelfde school gaan. “Het is goed voor de kinderen waar het om gaat, maar ook voor de andere kinderen in de klas. De samenleving is immers ook heel divers. Wij zien het als een verrijking”
 
De Regenboog

“Tenzij de problematiek zo complex is dat je niet de voorzieningen kunt treffen die nodig zijn. Of als een kind zo beperkt is in de verstandelijke vermogens, dat het niet kan leren. Maar dan nog kunnen er goede redenen zijn, bijvoorbeeld sociaal-emotioneel, om ook dat kind een plekje te geven op je school”, leggen Hellings en Schippers uit.
 
Het uitgangspunt is dus dat onderwijs op een speciale school ook echt een uitzondering moet zijn. De idee dat elk kind op een gewone basisschool thuishoort heet ‘inclusief onderwijs’. Er zijn maar weinig scholen die daar heel ver ingaan, maar De Regenboog, en ook de andere basisscholen in Schijndel, hebben daar welbewust voor gekozen. En dat het in Schijndel menens is, mag blijken uit het feit dat deze opvatting dat alle kinderen meedoen, uitvoerig is beschreven in de schoolgids. Het is dus allerminst vrijblijvend
 
Voorhoede
De Regenboog behoort dus tot de voorhoede. Toen twintig jaar geleden met het beleid onder de noemer ‘Weer Samen Naar School’ in Nederland de eerste stappen werden gezet om kinderen met een beperking naar een gewone school te laten gaan, haakte De Regenboog daar al op in. Aanleiding was dat een kind met een beperking niet naar de buurtschool  zou kunnen gaan. “Dat kind zou elke dag met een busje ver weg naar een school voor speciaal onderwijs moeten gaan. Het zou niet kunnen opgroeien met de kinderen in de eigen buurt. Dat heeft ons toen aan het denken gezet, daar moest een oplossing voor komen”, vertelt Marja Schippers.
 
De ommekeer in het denken leidde er op de Regenboog toe tot het simpele uitgangspunt: Elk kind uit de eigen buurt is welkom. Als er beperkingen zijn, dan valt daar altijd een mouw aan te passen.  “Er is altijd wel een creatieve oplossing te bedenken, bijvoorbeeld een arrangement dat een kind enkele dagen naar onze school gaat, en enkele dagen naar een speciale school”, aldus Schippers.
 “We maken geen onderscheid, we hebben voor alle kinderen hoge verwachtingen en we zetten ons volledig in om dat, binnen de mogelijkheden die we hebben, waar te maken”, zegt directeur Hellings.
 
Huiver
Natuurlijk was er bij sommige leerkrachten wel wat huiver, zou dat wel gaan met kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben, gaat dat niet ten koste van ‘gewone’ kinderen. Ook bij sommige ouders leefde die zorg. “Dat kun je voorkomen door goed te communiceren met ouders. En de leerkrachten stel je in staat ze mee te laten groeien door ze scholing aan te bieden zodat ze zich kunne professionaliseren en in staat om onderwijs op maat te bieden”, aldus Hellings.
 
De leerkrachten krijgen bovendien steun van medewerkers die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld remedial teaching. Dat is overigens op zich niet zo bijzonder, want die deskundigheid is er op elke basisschool. Het verschil is wel dat op De Regenboog de ondersteuining in de klas wordt gegeven.
 
De volgende stap is een nieuw schoolgebouw dat zo is ingedeeld dat het ideaal van inclusief onderwijs nog beter vorm kan krijgen. Met kinderen die op niveau leskrijgen, leerkrachten die in kleine teams werken en waarin alle voorzieningen aanwezig zijn om elk kind ook echt een plek te kunnen geven.
[Ook gepubliceerd in Brabants Dagblad, maart 2011]

_________________________________________________

Balans Award

Basisschool De Regenboog doet haar naam eer aan, met haar rijk geschakeerde leerlingenpopulatie.De school telt twee locaties, Wijbosch (ongeveer 200 leerlingen) en Hoevenbraak (bijna 500 leerlingen) De Regenboog heeft momenteel 12 leerlingen met een LGF-beschikking (rugzakje) en daarnaast zijn er nog 52 kinderen die extra zorg nodig hebben. Zij zijn geïndiceerd middels een speciale vragenlijst die binnen het Schijndels Samenwerkingsverband gehanteerd wordt. Vanwege haar voorlopersrol met passend onderwijs heeft Balans, de landelijke oudervereniging voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen, in 2006 aan De Regenboog een Award toegekend.

 ► Lees hier over het  proefproject: Op termijn is speciale basisschool overbodig
 

Deel dit artikel