23 mei 2024

Wetenschapsknooppunt Tilburg richt zich op jonge uitblinkers

TILBURG | NIEUWS | Het nieuwe Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Tilburg (UvT) richt zich op onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen in de regio. Dat doet de universiteit samen met de scholen in Midden-Brabant.
 
De UvT heef t de afgelopen jaren met de Kinderuniversiteit al een naam opgebouwd als het gaat om aanbieden van verrijkende programma’s aan kinderen die nieuwsgierig zijn en meer willen weten. Het Wetenschapsknooppunt is een door het rijk gesubsidieerd initiatief in het kader van het Orionprogramma om het onderwijs in de eigen omgeving meer bij de universiteit te betrekken. Ook de Technische Universiteit in Eindhoven heeft een wetenschapsknooppunt.
 
Samen met scholen in de regio zal de Kinderuniversiteit leerlijnen en lesmateriaal gaan ontwikkelen voor meer– en hoogbegaafde leerlingen uit groepen 7 en 8. De universiteit stelt daarmee kennis beschikbaar aan leerlingen, maar laat ook zien hoe leuk wetenschap is, hoe je daarmee het beste uit jezelf kunt halen en wat de samenleving eraan heeft.
 
Binnen het Wetenschapsknooppunt zullen nieuwe series kindercolleges opgezet worden voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en nieuwe leerboeken in de bestaande reeks van de Kinderuniversiteit. Daarnaast worden er leerlijnen over ondernemen en filosoferen ontwikkeld voor ‘uitblinkers’ in het basisonderwijs. Twee kindercolleges zullen worden uitgebreid met een digitale leeromgeving inclusief opdrachten en een educatief spel.
 
Samenwerking
Op woensdag 20 april is het Wetenschapsknooppunt feestelijk van start gegaan met de Toptoets. Vijftig leerlingen van basisscholen hebben die toets afgelegd, als voorronde van de landelijke Toptoets waarmee een studiebeurs is te winnen.
 
Naast de Universiteit van Tilburg zitten via de Stichting Opmaat/T-Primair ongeveer 65 basisscholen in Midden-Brabant en het Theresialyceum Tilburg in het Wetenschapsknooppunt. Deze scholen zetten zich al langer in voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. In de toekomst zal het Wetenschapsknooppunt uitgebreid worden met meer partijen in de regio, ook in het voortgezet onderwijs.
[Bron: Persbericht]
 
► Meer informatie over de Kinderuniversiteit

► Lees hier: Slechts 16 procent van hoogbegaafde jongeren haalt universitair diploma

Deel dit artikel