20 juni 2024

Excellente pabostudenten kunnen traject gedragsspecialist volgen

BREDA | NIEUWS | Voor de uitblinkers onder de studenten van de pabo van Avans Hogeschool is er de mogelijkheid om naast het bestaande programma een opleidingstraject gedragsspecialist te volgen.
 
De pabo biedt dat traject onder de noemer TOPClass aan in samenwerking met de besturen INOS, KPO Roosendaal en Stichting Het Driespan die in West-Brabant een groot aantal (speciale) scholen hebben. De studenten die programma willewn volgen moeten daar ongeveer acht uur per week extra tijd aan betsden.

Bij het traject gedragsspecialist gaat het om ondewijs en begeleiding van jonge kinderen met een ernstige (sociaal-emotionele) problematiek. Een goede interactie bevordert de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen.
De pabostudenten die het TOPCLass traject gedragsspecialist volgen, zijn na afronding van het programma in staat op basis van verkenning van de hulpvragen van de kinderen hun handelen planmatig vorm te geven en professioneel samen te werken met andere deskundigen.
 
Inmiddels volgen 36 studenten het traject. Voor geinteresseerden is het mogelijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen via een nieuwe website. Daar zullen onderzoeksresultaten, publicaties, algemene en specifieke informatie worden gepubliceerd.
 
► Ga hier naar de website TOPClass Gedragsspecialist
 

Deel dit artikel