19 april 2024

Eerste cijfers wijzen op positief effect schoolbieb nieuwe stijl

DEN BOSCH | NIEUWS | De eerste uitleencijfers van de schoolbibliotheek nieuwe stijl in Den Bosch lijken er op te wijzen dat het concept een schot in de roos is.
 
Het idee: breng het kind niet naar het boek maar het boek naar het kind lijkt aan te slaan. In de eerste drie maanden werden er op de basisscholen die meedoen bijna dertig procent meer boeken uitgeleend dan in diezelfde periode een jaar geleden.
 

Het project in Den Bosch, onder de noemer schoolBIEB, trekt landelijk zeer de aandacht. Onlangs was er nog een congres in de Brabantse hoofdstad waar tal van beleidsmakers en andere betrokkenen zich onder meer lieten bijpraten over het Bossche model. De kern daarvan is dat de Openbare Bibliotheek is afgestapt van het filiaaldenken.
 
De vier wijkvestigingen zijn opgeheven en in de plaats daarvan krijgen alle vijftig basisscholen een eigen schoolbibliotheek. Op een zeven (brede) scholen vervullen die biebs tevens een wijkfunctie. De bibliotheekmedewerkers zorgen voor het beheer van de collectie en geven de leerkrachten adviezen op het gebied van leesbevordering. Scholen betalen jaarlijks een bijdrage € van 8,65 per leerling. Dat maakt het mogelijk om de exploitatie te dekken en de collectie om de tien jaar helemaal te vernieuwen.  
 
Monitor
Omdat er uit het hele land zoveel vraag is naar informatie over dit Bossche biebmodel is er in samenwerking met de stichting Kunst van Lezen een brochure uitgebracht over de aanpak. Bovendien ontwikkelt Bibliotheek ’s-Hertogenbosch samen met Kunst van Lezen en Sardes een
model voor een monitor waarmee de resultaten van schoolbibliotheken geregistreerd kunnen worden. Dit model zal ook landelijk beschikbaar komen.
 
► Ga hier naar de brochure over de Bossche SchoolBIEB

► Lees hier een interview met wethouder Weterings
 
 
 

Deel dit artikel