19 april 2024

Bestuurders: Geen onterechte diploma’s verstrekt in hbo Brabant

Marcel WintelsEINDHOVEN | BREDA | Op de twee grote hogescholen in Brabant, Avans en Fontys, zijn geen diploma’s verstrekt aan studenten zonder aan de eisen te hebben voldaan.
 
Dat verklaren Frans van Kalmthout (vice-voorzitter college van bestuur van Avans Hogeschool -foto onder) en Marcel Wintels (voorzitter college van bestuur Fontys Hogescholen – foto boven) op de websites van  hun instellingen.
 
In de digitale hogeschoolkrant Punt van Avans zegt Van Kalmthout onder meer: “Het is volslagen onzin om nu te concluderen dat het gehele hbo niet deugt. Al brengen de media het wel zo naar buiten. Medewerkers en studenten van Avans, maar ook van andere hogescholen zoals Fontys en de HAN werken keihard.”
 
Naar aanleiding van kritiek van een oud-docent van Avans in het tv-programma EenVandaag is er bij Avans gericht onderzoek gedaan door de Onderwijsinspectie. Volgens Van Kalmthout zijn er geen onregelmatigheden aan het licht gekomen.  De bestuurder zegt verder in Punt het ermee eens te zijn dat het hoger onderwijs zorgvuldiger moet omgaan met de examenregelingen. “Daar hebben we als Avans zelf al twee jaar geleden stappen in gezet en dat traject hebben we bijna afgerond.”
 Frans van Kalmthout
Ook Wintels merkt op dat de kwaliteitsborging bij Fontys goed verankerd is. “Een waardevolle constatering waar we overigens  reeds enige tijd mee bekend waren, omdat er – anders dan bij een aantal andere hogescholen – ook geen vervolgonderzoek heeft hoeven plaatsvinden”, aldus de bestuursvoorzitter op de site van de hogeschool.
 
► Lees hier de reactie van Van Kalmthout (Avans)
► Lees hier de reactie van Wintels (Fontys)
 

Deel dit artikel