5 maart 2024

Rector TU/e durft cijfers over onderwijs niet te noemen, zo slecht gaat het

EINDHOVEN | NIEUWS | Het wetenschappelijk onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)staatgoed op de kaart, maar onderwijsresultaten zijn ronduit onder de maat.
 
“Het gaat zo slecht dat ik u de cijfers niet durf te geven” en “Het is alle hens aan dek”, bekende rector magnificus prof. Hans van Duijn 28 april tijdens de viering van de 55ste verjaardag van de universiteit. “De instroom, de uitval in het eerste jaar, de doorstroom, de rendementen, in dat soort statistieken doen we het bar slecht. Er komen veel te weinig studenten op belangrijke vakgebieden af. Studenten die wel komen, vallen veel te vaak na enige tijd weer af. En degenen die er uiteindelijk in slagen om hun opleiding af te maken, doen er veel te lang over.”
 

Miljoenen euro’s
De universiteit worstelt ook met een teruglopende instroom van nieuwe studenten, ook ten opzichte van de andere (technische) universiteiten waardoor marktaandeel wordt verloren. Op termijn betekent dat de bekostiging door de overheid ook met miljoenen euro’s gaat afnemen. Dat kan de TU/e zich niet permitteren. “Doorgaan op deze weg zal onze universiteit marginaliseren. We zijn op weg een onderzoeksinstituut te worden.”
 
De afnemende belangstelling bij jongeren om ingenieur te willen worden heeft nog twee andere ingrijpende gevolgen volgens de rector.
–  De TU/e draagt onvoldonde bij aan de maatschappelijke vraag naar ingenieurs. Dat brengt de missie in gevaar want de universiteit is er op de eerste plaats om jonge mensen op te leiden.
–  Belangrijke opleidingen worden steeds kleiner en zullen daardoor verdwijnen.
 
Veranderingen
Om het onderwijs weer op de rails te krijgen, het gaat met name om de bachelors, is er een taskforce ingesteld die een plan van aanpak heeft opgesteld. In hoofdlijnen ziet er dat volgens de rector vanaf september 2012 als volgt uit.
 
“We krijgen één School voor Undergraduate Studies (of Bachelor School, er moet nog een goede naam worden verzonnen), waarin de organisatie van al het bacheloronderwijs is ondergebracht. Iedere bacheloropleiding in deze school wordt gekarakteriseerd door 4 elementen:
Er komt een gemeenschappelijke basis van 30 studiepunten die wij belangrijk vinden voor alle ingenieurs. Daarin zit onder andere een basis in Sociale- en Menswetenschappen en een basis in ontwerp- en modelleervaardigheden. Dat stempel krijgt iedere Eindhovense ingenieur.”
 
Maatschappelijk
“Er komen majors van 90 studiepunten. De huidige bacheloropleidingen worden majors en we voegen er nieuwe aan toe die aantoonbaar aantrekkelijk zijn voor de andere types ingenieur (in het bijzonder voor meisjes). Er komt een substantiële maatschappelijke component van 30 studiepunten vanwege het profiel van de ingenieurs van de toekomst. Er komt voor iedere student een keuzeruimte van 60 studiepunten. Nu telt dit op tot 210 studiepunten, dat komt omdat sommige onderdelen overlappen.”
 
Coaching
De minors verdwijnen en voor studenten komt er meer ruimte voor eigen keuzes en voor zelfstudie. Excellentie zal meer dan nu beloond worden. En er komt een nieuw systeem van coaching van studievoortgang en studiekeuzes. ‘Dat is cruciaal’, aldus de rector.
 
► Lees hier het artikel: TU/e wil in 2020 bij de wereldtop horen

Deel dit artikel