18 april 2024

Primeur Beatrix College: Docent-lectoren slaan brug naar universiteit

TILBURG | NIEUWS | Het Tilburgse Beatrix College heeft een primeur: de school gaat drie docent-lectoren aanstellen. Zij moeten een brug slaan tussen het vwo en het hoger onderwijs, zegt rector Niek Bootsma.
 
In het hbo is de lector tien jaar geleden geïntroduceerd. Hij of zij vervult daar dezelfde rol als de hoogleraar op de universiteit. Maar in het voortgezet onderwijs werden nog niet eerder lectoren benoemd, voor zover bekend bij het ministerie van onderwijs.
 
Bootsma ziet in zijn nieuwe driemanschap een oplossing voor een hardnekkig probleem: de hoge uitval van eerstejaars studenten op universiteiten en hogescholen. De invoering in 1998 van de tweede fase op havo en vwo had de overgang naar het hoger onderwijs moeten vergemakkelijken, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Uitval eerstejaars
In het hbo houdt ongeveer dertig procent het snel voor gezien, in het wetenschappelijk onderwijs haakt een kwart van de studenten binnen een jaar af.
Eerstejaars komen binnen met te weinig kennis, zo luidt één van de verklaringen. Daarom gaan de exameneisen omhoog en gaan universiteiten scherper selecteren. Maar volgens Bootsma zit daar niet het probleem.
 
“Het gaat voor veel eerstejaars mis, blijkt uit onderzoek, omdat er een te groot verschil is tussen leer- en werkwijze op het vwo en de universiteit. De studievaardigheden, daar loopt het op stuk. Van studenten wordt verwacht dat ze een academisch werk- en denkwijze hebben. Die geven wij ze nu op het vwo onvoldoende mee, daardoor is de overgang te groot”, zegt Bootsma.
 
Academische denkwijze
De drie docent-lectoren – die in deeltijd worden aangesteld – krijgen de opdracht om die academische denkwijze op school te introduceren.  Zij moeten ervoor zorgen dat leerlingen en docenten in contact komen met de universiteit, bijvoorbeeld door projecten, uitwisselingen en lezingen. Maar het is ook uitdrukkelijk de bedoeling dat zij lesgeven aan vwo-leerlingen en hen begeleiden bij het maken van profielwerkstukken. 
 
“Vandaar dat we spreken van docent-lector. Want anders dan met lectoren in het hbo het geval is vinden wij dat onze lectoren midden in de dagelijkse onderwijspraktijk moeten staan. We beogen met hun inzet ook de kwaliteit van het vwo én de havo te verhogen. ”
Aan de docent-lectoren worden hoge eisen gesteld. “Ze moeten gepromoveerd zijn, ervaring hebben als leraar in het voortgezet onderwijs en affiniteit hebben met de bovenbouw. En ze moeten verbonden zijn met een universitaire instelling en een uitgebreid netwerk hebben in hun vakgebied”, legt Bootsma uit. 
 
Actieplan Leerkracht
De functie is ingedeeld in een nieuwe functieschaal LE (ongeveer 5400 euro bruto per maand). Het Beatrix College benut hiermee een mogelijkheid die geschapen is met het Actieplan Leerkracht, bedoeld om excellentie te bevorderen. De financiering gebeurt vanuit de gewone bekostiging. “We hebben daarvoor ruimte gecreëerd door de omvang van de directie te verkleinen”, licht de rector toe.
 
De lectoren gaan aan de slag in de drie gebieden waarmee het Beatrix College zich profileert: bèta-techniek, tweetalig onderwijs en kunst en cultuur. Voor de bètafunctie is de werving gestart, dat leverde een vijftiental reacties op die nu beoordeeld worden. Vooralsnog gaat het om een pilot die drie jaar duurt.
[Ook gepubliceerd in dagblad Trouw, 4 mei 2011]

Deel dit artikel