27 mei 2024

Bestuur Veldvest komt sociaal plan overeen met vakbonden

VELDHOVEN | NIEUWS | Het bestuur van de stichting Veldvest in Veldhoven heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over een sociaal plan. Dat is nodig omdat de stichting voor een forse reorganisatie staat,als gevolg van grote financiele problemen.
 
In de periode tot 1 augustus 2015 moet het aantal formatieplaatsen van ongeveer 375 dalen met ongeveer 16. Dat staat gelijk aan een te bezuinigen bedrag van 960.000 euro. De voorzitter van het college van bestuur van Veldvest J. Mönnink gaat ervan uit dat het lukt om de knelpunten al in de eerste fase van het sociaal plan (die loopt tot augustus 2012) op te lossen zodat gedwongen ontslagen achterwege kunnen blijven. Dat zou bereikt kunnen worden door de ruime mogelijkheden in het sociaal plan voor externe mobiliteit optimaal te benutten.
 
Vorig jaar werd vastgesteld dat bij Veldvest (achttien basisscholen in de gemeenten Veldhoven en Eersel) er meer mensen in dienst waren dan op grond van de bekostiging verantwoord was. Daardoor ontstonden er aanzienlijke tekorten in de exploitatie. De situatie leidde tot het vertrek van bestuursvoorzitter Bernard Smits.

Minder leerlingen
Uit het sociaal plan blijkt dat in de periode 2009 en 2014 naar verwachting het aantal leerlingen daalt van 4245 naar 3604. Dat betekent minder inkomsten. Bovendien voelt Veldvest de gevolgen van de bezuinigingen door rijk en gemeenten en een vermindering van rente-inkomsten.

Stichting Veldvest is 1999 ontstaan uit een fusie van vijftien schoolbesturen. De stichting is het bevoegd gezag van 18 scholen, inclusief een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs. De scholen hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Ze staan in Veldhoven, Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre.

► Lees hier: Gevolgen krimp onderschat
 

Deel dit artikel