24 juni 2024

Avans ondertekent als eerste hogeschool in Brabant Charter vrouwen in de top

BREDA | NIEUWS | Bij Avans Hogeschool is eenderde van de functies in de top van de organisatie bezet door vrouwen.
 
Dat is een hoog aantal, maar volgens onderzoek is dat het aantal dat minimaal nodig is om de rol van vrouwelijke managers in een organisatie te kunnen consolideren. Toch ondertekent Avans op 17 mei het Charter ‘Talent naar de Top’ dat beoogt de toestroom, doorstroom en het behoud van vrouwelijk talent in topfuncties te bevorderen.
 
De hogeschool wil dat percentage van ruim dertig procent vasthouden en het liefst nog uitbreiden. Het toeval wil echter dat op de dag van de ondertekening de afscheidsbijeenkomst is van Liz Chermin, directeur van de Academie voor Marketing en Business Management van Avans. Zij begint als rector van het Van Maerlant Lyceum (een OMO-school) in Eindhoven.
 
Handtekening
Avans is de eerste hogeschool in Brabant die het Charter ondertekent, eerder deden dat al de universiteiten in Tilburg en Eindhoven. Voor Avans zet collegevoorzitter Paul Rüpp zijn handtekening, namens de stichting Talent naar de Top voorzitter en oud-minister Sybille Dekker.
 
Avans Hogeschool beschouwt m/v-diversiteit als een belangrijk kenmerk van een succesvolle organisatie. Een belangrijk instrument daarbij is de mogelijkheid tot flexibel werken. Binnen de (sub)topfuncties is er veel eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het werk gedaan wordt om doelstellingen te behalen. Dit sluit goed aan bij wat vrouwen én mannen wensen en nodig hebben om een dergelijke functie te combineren met andere verplichtingen.
 
Coaching
Daarnaast besteedt Avans Hogeschool ruim aandacht aan maatregelen ter voorkoming van vertrek van vrouwen op hogere posities en aan coaching en mentoring van potentiële vrouwelijke managers. Andere toegepaste instrumenten zijn onder meer objectieve sollicitatieprocedures en het inzetten van rolmodellen dat wil zeggen zichtbaarheid van vrouwen op topposities.
[Bron: Persbericht]

► Lees hier meer over Talent naar de Top
► Lees hier TU/e wil aantal vrouwen in topfuncties verdubbelen

Deel dit artikel