16 april 2024

Samen op reis naar Passend Onderwijs in de Meierij

DEN BOSCH | NIEUWS | Op donderdag 19 mei werd een studiereis georganiseerd voor de leden van de Ouderwerkplaats en het Platform Passend Samenwerken in de regio de Meierij onder leiding van KPC groep. Samen ging men op weg om kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen de scholen om het onderwijs passend te maken, ook voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
 
’s Morgens werd er een bezoek gebracht aan basisschool de Lichtstraat in Vught en basisschool de Vorsenpoel in Boxtel. ’s Middags bracht het gezelschap een bezoek aan het Hervioncollege en het Ds. Piersoncollege, beide scholen voor voortgezet onderwijs. Op alle scholen werd het belang van een breed gedragen pedagogische visie onderstreept.
 
In het kader van de tour Passend Onderwijs werd ook een bezoek gebracht aan het Hervion College

Oplossingen
De oplossingen die men aantrof waren geheel verschillend. Sommigen heel praktisch en op maat binnen de klassensituatie, andere door het werken met onderwijsverantwoordelijke teams binnen een grote organisatie of door het inrichten van een opvanglokaal als tijdelijke time-out. Stuk voor stuk inspirerende voorbeelden van enthousiaste mensen die gedreven op zoek zijn naar passende oplossingen voor alle leerlingen. 
 
De dag stond geheel in het teken van de dialoog tussen ouders en vertegenwoordigers van het onderwijs om zodoende een beter beeld te krijgen van ieders verwachtingen, van de kansen en bedreigingen van Passend Onderwijs en van de resultaten tot nu toe. In wisselende contacten, zowel in de bus, tijdens de lunch, als achteraf, namen de deelnemers kennis van elkaars ervaringen, wensen en verwachtingen.
 
Inspirerend
De dag werd na afloop door iedereen als heel inspirerend ervaren. Kernthema’s waren het belang van vertrouwen en openheid tussen ouders, docenten en schoolleiders en het uitgaan van de mogelijkheden van de leerlingen. Vooral het samen zoeken naar oplossingen, het leren van en met elkaar en het voorkomen van onnodige bureaucratie, werd door alle deelnemers van harte bepleit.
 
De reis krijgt zeker een vervolg. Hoe, daar wordt over nagedacht. Is een reis langs scholen ook een goede manier om tussen ouders en docenten de dialoog aan te gaan? Om zodoende juist de mensen van de werkvloer te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen en hen in de gelegenheid te stellen te leren van elkaar? De leden van de Ouderwerkplaats beraden zich hierover en laten het thema voorlopig niet los!
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel