23 mei 2024

De docent als spelverdeler in een klas met veel schakeringen

DEN BOSCH |  NIEUWS | Meer nog dan nu het geval is krijgen docenten in de toekomst te maken met klassen die een zeer gemengde samenstelling kennen. Een diversiteit die zich kenmerkt door zowel culturele als talige schakeringen.
 
En dat is geen sinecure voor een leerkracht op een basisschool of in het voortgezet onderwijs. Er is  geen sprake van een typisch Nederlands probleem, vrijwel alle landen in Europa hebben ermee te maken. ‘Diversiteit’ in de klas was niet voor niets een thema op de Europese conferentie Get-in, van 19 tot met 21 mei in Den Bosch. De onderzoekers dr. Peter Broeder en dr. Mia Stokmans, verbonden aan faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit in Tilburg hielden op de conferentie een keynote speech onder de titel De docent als reflectieve en adaptieve spelverdeler.
 
Leerprestaties
In die speech schetsen zij de problematiek van het lesgeven in een klas die gekenmerkt wordt door diversiteit. Dat het voor een docent een hele uitdaging is om in zo´n situatie te werken en bijzondere eisen stelt, is al lang bekend. Maar een effectieve aanpak is, algemeen gezegd, nog niet gerealiseerd gezien het grote verschil in leerprestaties van allochtone en autochtone leerlingen.   
 
Broeder en Stokmans geven de richting aan voor een werkwijze die in dat opzicht wel vruchten af kan werpen: Een geïntegreerde schoolbrede aanpak van schooltaal met expliciet aandacht voor openheid en empathie voor culturele diversiteit. Deze geïntegreerde vakoverschrijdende aanpak maakt dat docenten samenwerken. Samenwerking is in eerste instantie noodzakelijk om te komen tot een schoolbreed, vakoverschrijdend plan van aanpak.
 
► Lees hier de samenvatting van de ideeën van Mia Stokmans en Peter Broeder
 

Deel dit artikel