19 juni 2024

Kabinet: Nederlandse onderwijs moet meer ambitie tonen

DEN HAAG | NIEUWS | Met een hele reeks maatrgelen wil het kabinet bereiken dat het Nederlandse onderwijs meer ambitie gaat tonen en over de hele linie tot hogere prestaties komt.  Er moet meer aandacht komen voor excelleren.
 
Dat schrijven minister van Onderwijs Van Bijsterveldt (CDA) en Zijlstra (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze drie actieplannen presenteren voor primair en voortgezet onderwijs en voor de lerarenopleidingen.
De maatregelen bestaan onder meer uit een niet-vrijblijvende lerarenregister, het bevorderen van het opbrengstgericht werken (data driven teaching), het bevorderen van een hoger opleidingsniveau voor leraren (master), een verplichte eindtoets basisonderwijs, tussentijdse landelijke voortgangstoetsen in het vo en ´peer review´ (docenten en schoolleiders die collega’s elders in de klas gaan kijken).
 
Om vast te stellen of de maatregelen ook daadwerkelijk effect sorteren heeft het kabinet te bereiken doelen vastgesteld. Zoals voor prestatiescores:
•     Citotoets Gemiddelde score CITO-toets PO in 2015: 537 (2010: 535,4)
•     Grensscore 20 % beste leerlingen CITO-toets PO in 2015: 545 (2010: 543/544)
•     Gemiddelde PISA-score wiskunde VO in 2015: 536 (2009: 526)
•     Gemiddelde PISA-score lezen VO in 2015: 516 (2009: 508)
•      PISA-score science VO in 2018: 531 (2009: 522)
 
Ook gaat het kabinet, zoals eerder aangekondigd, scholen die excellent presteren de mogelijkheid bieden om met dit predikaat naar buiten te treden. De Onderwijsinspectie beoordeelt scholen nu alleen als voldoende of onvoldoende.
 
► Ga hier naar Actieplan Basis voor presteren PO
► Ga hier naar Actieplan Beter presteren VO
► Ga hier naar Actieplan Lerarenopleidingen 2020

Deel dit artikel